• تور 7شب و 8 روز قشم ویژه تعطیلات آبان 98


تاریخ شروع 1398/08/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
قشم
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 7 شب
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ژئو پارک

BB
1,640,000 تومان
1,960,000 تومان
1,610,000 تومان
1,250,000 تومان
آرام

BB
1,710,000 تومان
2,040,000 تومان
1,680,000 تومان
1,250,000 تومان
الوند2

BB
1,740,000 تومان
2,680,000 تومان
1,680,000 تومان
1,250,000 تومان
آرکا

BB
1,820,000 تومان
2,320,000 تومان
1,790,000 تومان
1,250,000 تومان
سما1

BB
1,820,000 تومان
2,680,000 تومان
1,930,000 تومان
1,250,000 تومان
کیمیا 3

BB
1,930,000 تومان
2,320,000 تومان
1,750,000 تومان
1,250,000 تومان
رویال

BB
1,960,000 تومان
2,590,000 تومان
1,910,000 تومان
1,250,000 تومان
ریحان

BB
1,960,000 تومان
2,610,000 تومان
1,930,000 تومان
1,250,000 تومان
ساحلی خلیج فارس

BB
1,960,000 تومان
2,960,000 تومان
2,070,000 تومان
1,250,000 تومان
مارینا 1

BB
1,970,000 تومان
2,620,000 تومان
1,930,000 تومان
1,250,000 تومان
الوند 1

BB
2,010,000 تومان
2,710,000 تومان
1,960,000 تومان
1,250,000 تومان
کیمیا 2

BB
2,160,000 تومان
2,320,000 تومان
1,750,000 تومان
1,250,000 تومان
مارینا 2

BB
2,220,000 تومان
3,120,000 تومان
2,180,000 تومان
1,250,000 تومان
ساحل طلایی

BB
2,320,000 تومان
3,320,000 تومان
2,280,000 تومان
1,250,000 تومان
کیمیا 4

BB
2,320,000 تومان
3,320,000 تومان
2,280,000 تومان
1,250,000 تومان
فولتون

BB
2,570,000 تومان
3,710,000 تومان
2,460,000 تومان
1,250,000 تومان
آتامان

BB
2,570,000 تومان
3,820,000 تومان
2,530,000 تومان
1,250,000 تومان
بوتیک ایرمان

BB
2,890,000 تومان
3,910,000 تومان
2,530,000 تومان
1,250,000 تومان
نام هتل بوتیک ایرمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل فولتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریحان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساحل طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل ژئو پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 3

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتامان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
خدمات تور شامل:
صبحانه
ترانسفر
گشت جنوبی جزیره(جزیره ناز+دره ستاره ها+برکه خلف)
تور جزیره هرمز یک روز کامل
به همراه بلیط کشتی(رفت و برگشت)
صبحانه و ناهار
بازدید از دره کریستال/دره مسجمه/دره رنگین کمان/خاک سرخ/قلعه پرتغالی ها
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 710,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور سه و نیم روزه طبس و کال جنی ویژه یلدای 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/26
قیمت از : 880,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,020,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه پاییز وزمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,350,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور 4شب و 5 روز کیش ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/25
قیمت از : 960,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز همدان ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/05
قیمت از : 430,000 تومان
ثبت پرسش