• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 15و17و18 آبان98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/18
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/08/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب بیزنس کلاس ماهان+200.000 تومان-روزهای پرواز (دنیزلی)چهارشنبه-جمعه-شنبه
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات بیزنس کلاس ماهان+200.000 تومان-روزهای پرواز (دنیزلی)چهارشنبه-جمعه-شنبه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PARK AVRUPA

BB
2,795,000 تومان
3,080,000 تومان
2,575,000 تومان
2,090,000 تومان
Agon

BB
2,795,000 تومان
3,370,000 تومان
2,575,000 تومان
2,090,000 تومان
Atalla

BB
2,940,000 تومان
3,300,000 تومان
2,655,000 تومان
2,090,000 تومان
BELKON

ALL
3,155,000 تومان
3,660,000 تومان
2,790,000 تومان
2,090,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,300,000 تومان
3,875,000 تومان
2,865,000 تومان
2,090,000 تومان
Lara Park Hotel

BB
3,440,000 تومان
4,305,000 تومان
2,935,000 تومان
2,090,000 تومان
Armas Labada

ALL
3,490,000 تومان
4,490,000 تومان
2,945,000 تومان
2,090,000 تومان
آفر ویژه تاریخ 17-18 آبان
Orange Park Hotel

BB
3,585,000 تومان
4,595,000 تومان
3,010,000 تومان
2,090,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
3,595,000 تومان
4,595,000 تومان
2,990,000 تومان
2,090,000 تومان
آفر ویژه 15 آبان
CENDER HOTEL

ALL
3,730,000 تومان
4,520,000 تومان
3,080,000 تومان
2,090,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
4,305,000 تومان
5,385,000 تومان
3,370,000 تومان
2,090,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,450,000 تومان
5,600,000 تومان
3,440,000 تومان
2,090,000 تومان
kemer
Grand Park Lara

UALL
5,025,000 تومان
6,825,000 تومان
3,730,000 تومان
2,090,000 تومان
Club Sera

UALL
5,100,000 تومان
6,755,000 تومان
3,730,000 تومان
2,090,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
5,600,000 تومان
7,330,000 تومان
4,015,000 تومان
2,090,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
5,745,000 تومان
7,475,000 تومان
4,090,000 تومان
2,090,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
5,745,000 تومان
7,475,000 تومان
4,090,000 تومان
2,090,000 تومان
BELEK
SELECTUM

UALL
6,465,000 تومان
9,060,000 تومان
4,450,000 تومان
2,090,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
7,545,000 تومان
10,210,000 تومان
4,950,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل PARK AVRUPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات آفر ویژه تاریخ 17-18 آبان
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات آفر ویژه 15 آبان
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر 2سال 195.000 تومان می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 15 آبان , 00:00 پنج شنبه 23 آبان , 00:00
2 جمعه 17 آبان , 00:00 شنبه 25 آبان , 00:00
3 شنبه 18 آبان , 00:00 یکشنبه 26 آبان , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,316,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,749,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور قبرس 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
7 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/20
قیمت از : 2,935,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,508,000 تومان
ثبت پرسش