• تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تعطیلات آبان98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس و باتومی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/30
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/08/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب رفت و برگشت تفلیس
2 باتومی 3 شب
ردیف 3
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات رفت و برگشت تفلیس
ردیف 4
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

OSCAR

BB
BB
3,570,000 تومان
4,240,000 تومان
3,530,000 تومان
2,900,000 تومان
Like

Mari

BB
BB
3,700,000 تومان
4,640,000 تومان
3,710,000 تومان
2,900,000 تومان
Like

Mari

BB
BB
3,700,000 تومان
4,640,000 تومان
3,710,000 تومان
2,900,000 تومان
BATUNI

Mari

BB
BB
3,840,000 تومان
4,880,000 تومان
3,760,000 تومان
2,900,000 تومان
Like

LEGACI

BB
BB
4,210,000 تومان
5,850,000 تومان
4,220,000 تومان
2,900,000 تومان
GNG

SPUNIK

BB
BB
4,770,000 تومان
6,640,000 تومان
4,700,000 تومان
2,900,000 تومان
GNG

Legend

BB
BB
4,820,000 تومان
6,710,000 تومان
4,410,000 تومان
2,900,000 تومان
LEGACI

SKY GEORGIA

BB
BB
4,930,000 تومان
6,970,000 تومان
4,850,000 تومان
2,900,000 تومان
Vilton

Legend

BB
BB
5,140,000 تومان
7,350,000 تومان
4,750,000 تومان
2,900,000 تومان
Primavera

EUPHORIA

BB
BB
5,200,000 تومان
7,500,000 تومان
5,120,000 تومان
2,900,000 تومان
Colombi

Sputnik

BB
BB
5,520,000 تومان
8,060,000 تومان
5,000,000 تومان
2,900,000 تومان
SPUNIK

MOON LIGHT

BB
BB
5,720,000 تومان
8,420,000 تومان
5,660,000 تومان
2,900,000 تومان
Primavera

Best Western Batumi

BB
BB
5,830,000 تومان
8,500,000 تومان
5,740,000 تومان
2,900,000 تومان
Mercure

SKY TOWER

BB
HB
7,350,000 تومان
12,520,000 تومان
7,260,000 تومان
2,900,000 تومان
Castello Mare

AMBASADORI

HB
BB
7,540,000 تومان
11,590,000 تومان
7,460,000 تومان
2,900,000 تومان
Mercure

Intourist

BB
BB
7,820,000 تومان
12,710,000 تومان
7,740,000 تومان
2,900,000 تومان
Radisson Blu Iveria

EUPHORIA

BB
HB
8,780,000 تومان
14,650,000 تومان
8,690,000 تومان
2,900,000 تومان
Radisson Blue Hotel

Gallery Palace

BB
BB
9,170,000 تومان
15,390,000 تومان
7,060,000 تومان
2,900,000 تومان
نام هتل LEGACI

SKY GEORGIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

LEGACI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

Legend

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SPUNIK

MOON LIGHT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

SPUNIK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

Sputnik

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blue Hotel

Gallery Palace

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

Intourist

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

SKY TOWER

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Castello Mare

AMBASADORI

خدمت HB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria

EUPHORIA

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

Best Western Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

Legend

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل BATUNI

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

OSCAR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )

هزینه تور برای نوزاد 390 هزار تومان است

پرداخت50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

پرواز رفت باتومی  و برگشت از تفلیس می باشد

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد .ترانسفر بین تفلیس و باتومی زمینی و با اتوبوس می باشد/ 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : آزال
7 شب

تور 7شب و 8 روز باکو ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/10
قیمت از : 4,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 3,230,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه زمستان 98(4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,290,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/15
قیمت از : 2,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 2شب و 3 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 3,150,000 تومان
ثبت پرسش