• تور 4شب و 5 روز مشهد ویژه پاییز98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/07/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هفت آسمان

BB
910,000 تومان
1,200,000 تومان
890,000 تومان
590,000 تومان
ایساتیس

BB
910,000 تومان
1,240,000 تومان
890,000 تومان
590,000 تومان
ارگ

BB
930,000 تومان
1,280,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
مرمر

BB
940,000 تومان
1,250,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
محمد رسول الله

BB
950,000 تومان
1,320,000 تومان
930,000 تومان
590,000 تومان
نیما

BB
970,000 تومان
1,360,000 تومان
950,000 تومان
590,000 تومان
ادریس

BB
1,010,000 تومان
1,390,000 تومان
990,000 تومان
590,000 تومان
کارن

BB
1,040,000 تومان
1,440,000 تومان
1,020,000 تومان
590,000 تومان
هتل آپارتمان آفرین

BB
1,080,000 تومان
1,540,000 تومان
1,060,000 تومان
590,000 تومان
بشری

BB
1,080,000 تومان
1,610,000 تومان
1,060,000 تومان
590,000 تومان
اترک

BB
1,090,000 تومان
1,550,000 تومان
1,080,000 تومان
590,000 تومان
تارا

BB
1,100,000 تومان
1,570,000 تومان
1,080,000 تومان
590,000 تومان
منجی

BB
1,160,000 تومان
1,690,000 تومان
1,140,000 تومان
590,000 تومان
pars hotel

BB
1,200,000 تومان
1,770,000 تومان
1,180,000 تومان
590,000 تومان
خورشید تابان

BB
1,210,000 تومان
1,840,000 تومان
1,190,000 تومان
590,000 تومان
اطلس

BB
1,320,000 تومان
2,060,000 تومان
1,300,000 تومان
590,000 تومان
زمرد

BB
1,320,000 تومان
1,480,000 تومان
1,020,000 تومان
590,000 تومان
parsis hotel

BB
1,320,000 تومان
2,010,000 تومان
1,300,000 تومان
590,000 تومان
جواهر شرق

BB
1,320,000 تومان
2,060,000 تومان
1,300,000 تومان
590,000 تومان
هما 1

BB
1,400,000 تومان
2,180,000 تومان
1,380,000 تومان
590,000 تومان
آرمان

BB
1,400,000 تومان
2,220,000 تومان
1,380,000 تومان
590,000 تومان
کیانا

BB
1,490,000 تومان
2,360,000 تومان
1,460,000 تومان
590,000 تومان


BB
1,570,000 تومان
2,500,000 تومان
1,550,000 تومان
590,000 تومان
هتل قصر بین الملل
جواد

BB
1,610,000 تومان
2,600,000 تومان
1,590,000 تومان
590,000 تومان
الماس 2

BB
1,650,000 تومان
2,670,000 تومان
1,610,000 تومان
590,000 تومان
الماس نوین

BB
1,810,000 تومان
3,010,000 تومان
1,790,000 تومان
590,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,880,000 تومان
3,130,000 تومان
1,860,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل زمرد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل parsis hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل بشری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل محمد رسول الله

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل pars hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات هتل قصر بین الملل

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 7شب و 8روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,223,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور اهواز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 800,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور یک روزه دریاچه عروس

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/24
قیمت از : 170,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور ماسال بهشت گیلان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/24
قیمت از : 750,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 3شب و 4 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 674,000 تومان
ثبت پرسش