• تور 4شب و 5 روز کیش ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
کیش
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 4 شب مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 4
توضیحات مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
720,000 تومان
840,000 تومان
840,000 تومان
610,000 تومان
گلدیس

BB
770,000 تومان
930,000 تومان
830,000 تومان
610,000 تومان
تعطیلات

BB
790,000 تومان
970,000 تومان
770,000 تومان
610,000 تومان
تماشا

BB
810,000 تومان
1,020,000 تومان
790,000 تومان
610,000 تومان
لوتوس

BB
830,000 تومان
1,060,000 تومان
810,000 تومان
610,000 تومان
شایلی

BB
860,000 تومان
1,120,000 تومان
850,000 تومان
610,000 تومان
گامبرون

BB
890,000 تومان
1,180,000 تومان
870,000 تومان
610,000 تومان
آرامیس

BB
910,000 تومان
1,220,000 تومان
890,000 تومان
610,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
گراند

BB
910,000 تومان
1,220,000 تومان
850,000 تومان
610,000 تومان
پارمیدا

BB
910,000 تومان
1,220,000 تومان
890,000 تومان
610,000 تومان
هلیا

BB
910,000 تومان
1,250,000 تومان
910,000 تومان
610,000 تومان
فلامینگو

BB
930,000 تومان
1,260,000 تومان
990,000 تومان
610,000 تومان
صدف

BB
1,020,000 تومان
1,420,000 تومان
990,000 تومان
610,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
آریان

BB
1,020,000 تومان
1,420,000 تومان
1,020,000 تومان
610,000 تومان
پاناروما

BB
1,320,000 تومان
2,040,000 تومان
1,300,000 تومان
610,000 تومان
تور دور جزیره رایگان
لیلیوم

BB
1,320,000 تومان
2,040,000 تومان
1,300,000 تومان
610,000 تومان
سورینت مریم

BB
1,320,000 تومان
2,040,000 تومان
1,300,000 تومان
610,000 تومان
ویدا

BB
1,320,000 تومان
2,040,000 تومان
1,300,000 تومان
610,000 تومان
شایگان

BB
1,420,000 تومان
2,240,000 تومان
1,400,000 تومان
610,000 تومان
میراژ

BB
1,440,000 تومان
2,280,000 تومان
1,420,000 تومان
610,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
شایان

BB
1,460,000 تومان
2,320,000 تومان
1,440,000 تومان
610,000 تومان
پارمیس

BB
1,890,000 تومان
3,180,000 تومان
1,870,000 تومان
610,000 تومان
صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی-استقبال و بدرقه
مارینا پارک

BB
2,320,000 تومان
4,040,000 تومان
2,300,000 تومان
610,000 تومان
داریوش

BB
2,500,000 تومان
4,400,000 تومان
2,480,000 تومان
610,000 تومان
صبحانه و ناهار بوفه-سونا و جکوزی-استقبال و بدرقه
ترنج دریایی

BB
3,540,000 تومان
6,480,000 تومان
3,520,000 تومان
610,000 تومان
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات تور دور جزیره رایگان
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات صبحانه و ناهار بوفه-سونا و جکوزی-استقبال و بدرقه
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی-استقبال و بدرقه
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 610,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه
6 اصل شناسنامه
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (سرپرست تور)


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز اصفهان ویژه مهر و آبان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,100,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور یک روزه جنگل راش ویژه 25 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/25
قیمت از : 170,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز چابهار ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,874,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز قشم ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 1,610,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز کیش ویژه 23 به 26 مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/23
قیمت از : 860,000 تومان
ثبت پرسش