• تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه پاییز 98


تاریخ شروع 1398/08/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب رفت و برگشت تفلیس
2 باتومی 3 شب
ردیف 3
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات رفت و برگشت تفلیس
ردیف 4
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

OSCAR

BB
BB
3,090,000 تومان
3,760,000 تومان
3,050,000 تومان
2,420,000 تومان
Like

Mari

BB
BB
3,220,000 تومان
4,160,000 تومان
3,230,000 تومان
2,420,000 تومان
royal lux

jms

BB
BB
3,240,000 تومان
4,050,000 تومان
3,170,000 تومان
2,420,000 تومان
Elegance

jms

BB
BB
3,310,000 تومان
4,200,000 تومان
3,270,000 تومان
2,420,000 تومان
Elegance

Prime

BB
BB
3,620,000 تومان
4,820,000 تومان
3,560,000 تومان
2,420,000 تومان
Primavera

LEGACI

BB
BB
4,170,000 تومان
6,110,000 تومان
4,090,000 تومان
2,420,000 تومان
Sport Time

LEGACI

BB
BB
4,320,000 تومان
6,400,000 تومان
4,230,000 تومان
2,420,000 تومان
LEGACI

ks

BB
BB
4,340,000 تومان
6,270,000 تومان
4,260,000 تومان
2,420,000 تومان
blossom inn

tangerin

BB
BB
4,360,000 تومان
6,550,000 تومان
4,270,000 تومان
2,420,000 تومان
timber

EUPHORIA

BB
BB
5,410,000 تومان
8,250,000 تومان
5,320,000 تومان
2,420,000 تومان
EUPHORIA

timber

BB
BB
5,520,000 تومان
8,510,000 تومان
5,430,000 تومان
2,420,000 تومان
Best Western Batumi

Green Queen Boutique

BB
BB
5,600,000 تومان
8,700,000 تومان
5,530,000 تومان
2,420,000 تومان
Best Western Batumi

timber

BB
BB
5,760,000 تومان
9,000,000 تومان
5,680,000 تومان
2,420,000 تومان
SKY TOWER

AMBASADORI

BB
BB
6,280,000 تومان
11,110,000 تومان
6,000,000 تومان
2,420,000 تومان
Ramada Encore

Sheraton

BB
BB
7,690,000 تومان
12,960,000 تومان
7,620,000 تومان
2,420,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

BB
BB
8,200,000 تومان
14,080,000 تومان
8,110,000 تومان
2,420,000 تومان
Holiday Inn

Sheraton

BB
BB
8,270,000 تومان
14,090,000 تومان
8,210,000 تومان
2,420,000 تومان
Radisson Blu Iveria

RADINSSON BATUMI

BB
BB
10,320,000 تومان
18,210,000 تومان
9,130,000 تومان
2,420,000 تومان
نام هتل royal lux

jms

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

Prime

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEGACI

ks

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل blossom inn

tangerin

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

LEGACI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Batumi

timber

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Batumi

Green Queen Boutique

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل EUPHORIA

timber

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria

RADINSSON BATUMI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY TOWER

AMBASADORI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل timber

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

LEGACI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

jms

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

OSCAR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )

هزینه تور برای نوزاد 390 هزار تومان است

پرداخت50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

پرواز رفت باتومی  و برگشت از تفلیس می باشد

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد .ترانسفر بین تفلیس و باتومی زمینی و با اتوبوس می باشد/ 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه 7 آذر black friday (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/07
قیمت از : 2,540,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(5شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,300,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب آنتالیا نمایشگاه کشاورزی تاریخ های 2و6 آذر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 3,265,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه آبان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/26
قیمت از : 3,580,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه 1 الی 30 آبان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 2,160,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
3 شب

تور 3شب و4روز مسقط ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/20
قیمت از : 3,995,000 تومان
ثبت پرسش