• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه 16 آذر 98


تاریخ شروع 1398/09/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
مشهد
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آپارتمان قصر خورشید

500,000 تومان
570,000 تومان
490,000 تومان
400,000 تومان
پاییز

BB
510,000 تومان
590,000 تومان
490,000 تومان
400,000 تومان
هتل مینا

BB
520,000 تومان
600,000 تومان
500,000 تومان
400,000 تومان
آراد

FB
570,000 تومان
710,000 تومان
560,000 تومان
400,000 تومان
تاج

FB
570,000 تومان
710,000 تومان
560,000 تومان
400,000 تومان
هتل آپارتمان آنا

BB
570,000 تومان
720,000 تومان
560,000 تومان
400,000 تومان
آرسان

FB
590,000 تومان
740,000 تومان
560,000 تومان
400,000 تومان
هفت آسمان

FB
660,000 تومان
890,000 تومان
650,000 تومان
400,000 تومان
مرمر

FB
670,000 تومان
900,000 تومان
650,000 تومان
400,000 تومان
کارن

BB
720,000 تومان
1,020,000 تومان
710,000 تومان
400,000 تومان
ادریس

BB
720,000 تومان
1,010,000 تومان
710,000 تومان
400,000 تومان
جواهری

BB
750,000 تومان
1,070,000 تومان
720,000 تومان
400,000 تومان
مشاهیر

FB
760,000 تومان
1,090,000 تومان
740,000 تومان
400,000 تومان
هتل سقا

FB
770,000 تومان
1,110,000 تومان
740,000 تومان
400,000 تومان
یک قطعه عکس رایگان ترانسفر و بدرقه نزدیک حرم امام رضا2
هتل آپارتمان آفرین

FB
780,000 تومان
1,120,000 تومان
750,000 تومان
400,000 تومان
اترک

BB
780,000 تومان
1,130,000 تومان
760,000 تومان
400,000 تومان
تارا

BB
790,000 تومان
1,140,000 تومان
770,000 تومان
400,000 تومان
پردیسان

BB
800,000 تومان
1,170,000 تومان
790,000 تومان
400,000 تومان
منجی

FB
830,000 تومان
1,230,000 تومان
820,000 تومان
400,000 تومان
بوفه
پارس

BB
860,000 تومان
1,280,000 تومان
830,000 تومان
400,000 تومان
ایران

BB
870,000 تومان
1,300,000 تومان
850,000 تومان
400,000 تومان
الماس 1

FB
880,000 تومان
1,330,000 تومان
870,000 تومان
400,000 تومان
نسیم

FB
880,000 تومان
1,330,000 تومان
870,000 تومان
400,000 تومان
کوثر ناب

BB
920,000 تومان
1,410,000 تومان
910,000 تومان
400,000 تومان
الماس نوین

FB
930,000 تومان
1,420,000 تومان
910,000 تومان
400,000 تومان
فردوس

BB
940,000 تومان
1,450,000 تومان
930,000 تومان
400,000 تومان
رفاه

BB
940,000 تومان
1,440,000 تومان
920,000 تومان
400,000 تومان
پارسیس

BB
950,000 تومان
1,470,000 تومان
940,000 تومان
400,000 تومان
آبان طلایی

BB
950,000 تومان
1,470,000 تومان
940,000 تومان
400,000 تومان
هما 2

BB
990,000 تومان
1,540,000 تومان
970,000 تومان
400,000 تومان
کیانا

FB
1,040,000 تومان
1,650,000 تومان
1,030,000 تومان
400,000 تومان
سی نور

BB
1,070,000 تومان
1,700,000 تومان
1,060,000 تومان
400,000 تومان
قصر

BB
1,170,000 تومان
1,910,000 تومان
1,160,000 تومان
400,000 تومان
بین المللی قصر
الماس 2

BB
1,170,000 تومان
1,910,000 تومان
1,160,000 تومان
400,000 تومان
جواد

FB
1,170,000 تومان
1,910,000 تومان
1,160,000 تومان
400,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,240,000 تومان
2,060,000 تومان
1,230,000 تومان
400,000 تومان
درویشی

BB
1,340,000 تومان
2,240,000 تومان
1,320,000 تومان
400,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,370,000 تومان
2,310,000 تومان
1,360,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات بین المللی قصر
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر ناب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سقا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات یک قطعه عکس رایگان ترانسفر و بدرقه نزدیک حرم امام رضا2
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاییز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات بوفه

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 22 آذر , 08:20 دوشنبه 25 آذر , 22:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاشان ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 480,000 تومان
ایرلاین : وارش
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,100,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز همدان ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/05
قیمت از : 430,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور 7شب و 8 روز قشم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : آتا
4 شب

تور 4شب و 5 روز بندرعباس ویژه پاییز و زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 1,080,000 تومان
ثبت پرسش