• تور 3شب و 4روز دبی ویژه پاییز98 پرواز ایران ایر


تاریخ شروع 1398/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
دبی
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب جهت اطلاع از اختلاف نرخ در تاریخ موردنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات جهت اطلاع از اختلاف نرخ در تاریخ موردنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf

BB
2,520,000 تومان
2,920,000 تومان
2,480,000 تومان
2,450,000 تومان
DORUS HOTEL

BB
2,540,000 تومان
2,980,000 تومان
2,500,000 تومان
2,550,000 تومان
Nihal Hotel

BB
2,600,000 تومان
3,080,000 تومان
2,550,000 تومان
2,450,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
2,600,000 تومان
3,080,000 تومان
2,550,000 تومان
2,450,000 تومان
Al Jawhara Gardens

BB
2,670,000 تومان
3,230,000 تومان
2,600,000 تومان
2,550,000 تومان
Grand Excelsior Hotel

BB
2,750,000 تومان
3,390,000 تومان
2,690,000 تومان
2,550,000 تومان
land mark plaza

BB
2,800,000 تومان
3,490,000 تومان
2,740,000 تومان
2,450,000 تومان
pearl park AP

BB
2,800,000 تومان
3,500,000 تومان
2,940,000 تومان
2,550,000 تومان
City Season

BB
2,890,000 تومان
3,660,000 تومان
2,840,000 تومان
2,550,000 تومان
Emirates Grand Apartmenet

BB
2,910,000 تومان
3,720,000 تومان
2,840,000 تومان
2,550,000 تومان
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
2,940,000 تومان
3,970,000 تومان
2,890,000 تومان
2,550,000 تومان
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
2,980,000 تومان
3,850,000 تومان
2,910,000 تومان
2,740,000 تومان
Emirates Grand

BB
2,990,000 تومان
3,870,000 تومان
2,940,000 تومان
2,550,000 تومان
Jood Palace

BB
3,010,000 تومان
3,910,000 تومان
2,940,000 تومان
2,740,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
3,140,000 تومان
4,170,000 تومان
3,090,000 تومان
2,110,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
3,530,000 تومان
4,990,000 تومان
3,480,000 تومان
2,740,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
3,570,000 تومان
5,030,000 تومان
3,480,000 تومان
2,740,000 تومان
Conrad Dubai

BB
3,630,000 تومان
5,160,000 تومان
3,580,000 تومان
2,740,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
3,750,000 تومان
5,390,000 تومان
4,100,000 تومان
2,740,000 تومان
JW Marriott Marquis

BB
3,990,000 تومان
5,880,000 تومان
3,920,000 تومان
2,740,000 تومان
Le Royal Meridien Beach Resort & Spa Dubai

BB
4,300,000 تومان
6,490,000 تومان
4,260,000 تومان
2,740,000 تومان
HOLIDAY INN FESTIVAL

BB
5,190,000 تومان
8,270,000 تومان
4,960,000 تومان
3,710,000 تومان
holiday in festival city
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل land mark plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORUS HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل pearl park AP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand Apartmenet

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN FESTIVAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,710,000 تومان
توضیحات holiday in festival city
نام هتل Emirates Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jood Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Marquis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Royal Meridien Beach Resort & Spa Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 1.300.000 تومان می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جهت اطلاع از تاریخ های پروازی با کانتر فروش چک شود

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تبریز ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,530,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز شیراز ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,380,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,307,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه شهریور و مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/22
قیمت از : 3,230,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,240,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/30
قیمت از : 3,620,000 تومان
ثبت پرسش