• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه شهریور 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/30
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/06/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
4,500,000 تومان
5,725,000 تومان
3,920,000 تومان
2,890,000 تومان
MELODI

ALL
4,500,000 تومان
5,365,000 تومان
3,920,000 تومان
2,890,000 تومان
CLUB HERAKLES

ALL
4,570,000 تومان
5,510,000 تومان
4,570,000 تومان
2,890,000 تومان
Himeros

ALL
4,645,000 تومان
5,440,000 تومان
3,995,000 تومان
2,890,000 تومان
BELKON

ALL
5,150,000 تومان
6,085,000 تومان
4,210,000 تومان
2,890,000 تومان
Orange Park Hotel

ALL
5,365,000 تومان
6,880,000 تومان
4,355,000 تومان
2,890,000 تومان
Orange Park Hotel

UALL
5,365,000 تومان
6,880,000 تومان
4,355,000 تومان
2,890,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
5,510,000 تومان
6,660,000 تومان
4,425,000 تومان
2,890,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
5,870,000 تومان
7,165,000 تومان
4,570,000 تومان
2,890,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
5,870,000 تومان
7,165,000 تومان
4,570,000 تومان
2,890,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
5,870,000 تومان
7,165,000 تومان
4,570,000 تومان
2,890,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
6,880,000 تومان
8,680,000 تومان
5,075,000 تومان
2,890,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
7,310,000 تومان
10,190,000 تومان
5,290,000 تومان
2,890,000 تومان
Lara Family Club

UALL
7,600,000 تومان
9,760,000 تومان
5,435,000 تومان
2,890,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
7,960,000 تومان
10,335,000 تومان
5,650,000 تومان
2,890,000 تومان
DOSINIA LUXURY

UALL
8,320,000 تومان
10,910,000 تومان
5,795,000 تومان
2,890,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
8,605,000 تومان
11,270,000 تومان
5,935,000 تومان
2,890,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
9,470,000 تومان
15,590,000 تومان
6,370,000 تومان
2,890,000 تومان
Grand Park Kemer

ALL
10,120,000 تومان
14,220,000 تومان
6,730,000 تومان
2,890,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی  نامنظمی از صخر ه های سنگی و خلیج های کوچک بکر را ایجاد نموده است . استان آنتالیا از غرب از طریق شهر کمر آغاز شده وبطول ۶۰ کیلومتر توام با ساحل زیبای خود به شهر آلانیا در شرق آنتالیا ختم می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 27 شهریور , 02:30 چهارشنبه 3 مهر , 05:30
2 جمعه 29 شهریور , 02:30 جمعه 5 مهر , 05:30
3 شنبه 30 شهریور , 02:30 شنبه 6 مهر , 05:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,425,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تعطیلات بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/22
قیمت از : 4,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 4,180,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,690,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,400,000 تومان
ثبت پرسش