• تور 7شب پاتایا ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/12
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/08/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب پرواز ماهان از تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ماهان از تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Marina Paradis

BB
5,710,000 تومان
6,240,000 تومان
5,190,000 تومان
5,430,000 تومان
PIYADA RESIDENCE

BB
6,080,000 تومان
6,970,000 تومان
5,990,000 تومان
5,500,000 تومان
Wiz

BB
6,240,000 تومان
7,290,000 تومان
6,130,000 تومان
5,550,000 تومان
zing

BB
6,240,000 تومان
7,290,000 تومان
6,160,000 تومان
5,670,000 تومان
Siwalai City Place

BB
6,320,000 تومان
7,460,000 تومان
6,210,000 تومان
5,580,000 تومان
Fx Pattaya

BB
6,400,000 تومان
7,620,000 تومان
6,280,000 تومان
5,610,000 تومان
Mind Resort

BB
6,480,000 تومان
7,780,000 تومان
6,350,000 تومان
5,640,000 تومان
beston

BB
6,480,000 تومان
7,780,000 تومان
5,190,000 تومان
5,750,000 تومان
P Plus

BB
6,480,000 تومان
7,780,000 تومان
5,190,000 تومان
5,750,000 تومان
Welcome Plaza

BB
6,560,000 تومان
7,940,000 تومان
6,430,000 تومان
5,670,000 تومان
Mike

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,500,000 تومان
5,700,000 تومان
Golden Beach

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,500,000 تومان
5,700,000 تومان
Nova Express

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,500,000 تومان
5,700,000 تومان
Markland Beach View

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,560,000 تومان
5,750,000 تومان
Sunshine Garden

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,560,000 تومان
5,750,000 تومان
Boutique City

BB
6,650,000 تومان
8,100,000 تومان
6,560,000 تومان
5,750,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
6,810,000 تومان
8,430,000 تومان
6,650,000 تومان
5,750,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
6,810,000 تومان
8,430,000 تومان
6,650,000 تومان
5,750,000 تومان
A One Star

BB
6,890,000 تومان
8,590,000 تومان
6,720,000 تومان
5,780,000 تومان
Garden Sea View

BB
6,890,000 تومان
8,590,000 تومان
6,810,000 تومان
5,920,000 تومان
Manita Boutique

BB
6,970,000 تومان
8,750,000 تومان
6,790,000 تومان
5,810,000 تومان
Nova Platinum

BB
6,970,000 تومان
8,750,000 تومان
6,790,000 تومان
5,810,000 تومان
Centara Nova and Spa Pattaya

BB
7,130,000 تومان
9,080,000 تومان
6,940,000 تومان
5,870,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
7,130,000 تومان
9,080,000 تومان
5,190,000 تومان
6,000,000 تومان
Pattaya Sea View

BB
7,130,000 تومان
9,080,000 تومان
7,050,000 تومان
6,000,000 تومان
Selection

BB
7,130,000 تومان
9,080,000 تومان
6,940,000 تومان
5,870,000 تومان
Centara Azure

BB
7,130,000 تومان
9,080,000 تومان
6,940,000 تومان
5,870,000 تومان
Sunbeam Pattaya

BB
7,210,000 تومان
9,240,000 تومان
7,010,000 تومان
5,900,000 تومان
D Varee Jomtien Beach, Pattaya

BB
7,290,000 تومان
9,400,000 تومان
7,210,000 تومان
6,080,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
7,370,000 تومان
9,560,000 تومان
7,160,000 تومان
5,950,000 تومان
Vista

BB
7,370,000 تومان
9,560,000 تومان
7,290,000 تومان
6,080,000 تومان
long beach

BB
7,370,000 تومان
9,560,000 تومان
7,160,000 تومان
5,950,000 تومان
Way

BB
7,460,000 تومان
9,720,000 تومان
5,190,000 تومان
6,080,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
7,860,000 تومان
10,540,000 تومان
5,190,000 تومان
6,240,000 تومان
Pattaya Discovery Beach Hotel

BB
8,020,000 تومان
10,860,000 تومان
7,940,000 تومان
6,320,000 تومان
The Zign

BB
8,100,000 تومان
11,020,000 تومان
8,020,000 تومان
6,400,000 تومان
Amari Residence

BB
8,190,000 تومان
11,180,000 تومان
7,890,000 تومان
6,240,000 تومان
Welcome World

BB
8,190,000 تومان
11,180,000 تومان
8,100,000 تومان
6,400,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
8,430,000 تومان
11,670,000 تومان
8,100,000 تومان
6,320,000 تومان
Hotel Mera Mare

BB
8,430,000 تومان
11,670,000 تومان
8,350,000 تومان
6,480,000 تومان
Siam Bayshore Resort Pattaya

BB
8,830,000 تومان
12,480,000 تومان
5,190,000 تومان
6,650,000 تومان
BARAQUDA

BB
9,000,000 تومان
12,800,000 تومان
8,830,000 تومان
6,600,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
10,210,000 تومان
15,240,000 تومان
9,710,000 تومان
6,950,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
11,260,000 تومان
17,340,000 تومان
10,660,000 تومان
7,310,000 تومان
نام هتل PIYADA RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wiz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siwalai City Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Nova and Spa Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل D Varee Jomtien Beach, Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Discovery Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mera Mare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAQUDA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Markland Beach View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fx Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boutique City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل P Plus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Way

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome World

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marina Paradis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,430,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 سیم کارت
7 ویزا
8 ترانسفور فرودگاهی و بین شهری با اتوبوس های volvo
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 اصل شناسنامه
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی
6 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
7 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
8 پرینت بانکی برای حداقل 3 ماه گردش اخیر
9 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
10 اصل کارت ملی
پوریا پارسا (مسئول تور )

پاتایا، از محبوب ترین شهرهای ساحلی تایلند است که زمانی این شهر را برای تفریح و سفر انتخاب می کنید با شهری زنده و شلوغ و جذاب روبه رو خواهید شد که  که طبیعت رنگارنگ و دریای زیبا و خروشانش شما را حیرت زده خواهد کرد. در این شهر نه تنها از تفریحات ساحلی و آبی لذت می برید بلکه جاذبه های گوناگون و جذابی مانند بازارهای شناور و سنتی هیجان انگیزف معابد بودایی، پارک های آبی و موزه های هنری توجه شما را به خودش معطوف خواهد کرددر انتها بد نیست بدانید که پاتایا با شهرهایی چون سن پترزبورگ روسیه، چیمکند قزاقستان، ووهان، چینگ دائی و ژانگجیاجی چین قرار داد خواهرخواندگی دارد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 12 آبان , 22:20 دوشنبه 20 آبان , 23:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
7 شب

تور 7 شب و 8 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,130,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور 3شب و4 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 4,495,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز باتومی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,200,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب اسکی گودائوری ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 7روز کوش آداسی ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 28 اسفند الی 10 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,559,000 تومان
ثبت پرسش