• تور 7شب پوکت ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/20
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/08/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Patong Holiday by Tuana Group

BB
6,720,000 تومان
7,250,000 تومان
6,180,000 تومان
6,430,000 تومان
Natural Resort

BB
6,920,000 تومان
7,660,000 تومان
6,180,000 تومان
6,510,000 تومان
Sharaya Residence

BB
7,170,000 تومان
8,150,000 تومان
7,070,000 تومان
6,530,000 تومان
Royal Crown

BB
7,250,000 تومان
8,320,000 تومان
7,140,000 تومان
6,560,000 تومان
ibis patong

BB
7,580,000 تومان
8,980,000 تومان
6,180,000 تومان
6,760,000 تومان
HYTON LEELAVADEE

BB
7,580,000 تومان
8,980,000 تومان
7,440,000 تومان
6,670,000 تومان
Araya Beach Patong

BB
7,580,000 تومان
8,980,000 تومان
7,500,000 تومان
6,760,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
7,740,000 تومان
9,300,000 تومان
7,590,000 تومان
6,730,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
7,830,000 تومان
9,470,000 تومان
7,660,000 تومان
6,760,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
8,240,000 تومان
10,290,000 تومان
8,030,000 تومان
6,900,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
8,240,000 تومان
10,290,000 تومان
8,030,000 تومان
6,900,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
8,240,000 تومان
10,290,000 تومان
8,030,000 تومان
6,900,000 تومان
Andaman Embrace

BB
8,400,000 تومان
10,620,000 تومان
8,320,000 تومان
7,090,000 تومان
Ramada Deevana

BB
8,400,000 تومان
10,620,000 تومان
8,320,000 تومان
7,090,000 تومان
Deevana Plaza

BB
8,400,000 تومان
10,620,000 تومان
8,180,000 تومان
6,960,000 تومان
Andakira

BB
8,570,000 تومان
10,950,000 تومان
8,330,000 تومان
7,020,000 تومان
Patong paragon

BB
8,650,000 تومان
11,110,000 تومان
8,570,000 تومان
7,170,000 تومان
hyatt palace

BB
8,730,000 تومان
11,270,000 تومان
8,470,000 تومان
7,070,000 تومان
Duangjitt resort

BB
9,140,000 تومان
12,100,000 تومان
9,060,000 تومان
7,420,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
9,220,000 تومان
12,260,000 تومان
8,920,000 تومان
7,250,000 تومان
Millennium Resort

BB
9,220,000 تومان
12,260,000 تومان
8,920,000 تومان
7,250,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
9,470,000 تومان
12,750,000 تومان
9,390,000 تومان
7,500,000 تومان
Graceland Phuket

BB
9,630,000 تومان
13,080,000 تومان
9,290,000 تومان
7,390,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
9,800,000 تومان
13,410,000 تومان
9,440,000 تومان
7,450,000 تومان
sleep with me

BB
10,040,000 تومان
13,900,000 تومان
9,660,000 تومان
7,530,000 تومان
Grand Mercure

BB
11,360,000 تومان
16,530,000 تومان
10,840,000 تومان
7,990,000 تومان
Hyatt Regency

BB
11,690,000 تومان
17,190,000 تومان
11,140,000 تومان
8,110,000 تومان
le meridien

BB
11,770,000 تومان
17,350,000 تومان
11,210,000 تومان
8,140,000 تومان
Avista Hideaway

BB
11,850,000 تومان
17,520,000 تومان
11,280,000 تومان
8,170,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
12,010,000 تومان
17,840,000 تومان
11,430,000 تومان
8,220,000 تومان
Amari phuket

BB
12,920,000 تومان
19,650,000 تومان
12,240,000 تومان
8,540,000 تومان
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYTON LEELAVADEE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Araya Beach Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Embrace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Graceland Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong paragon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Holiday by Tuana Group

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sharaya Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,530,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 سیم کارت
6 ویزا
7 گشت نیم روزی
8 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
9 ترانسفور فرودگاهی و بین شهری با اتوبوس های volvo
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
5 پرینت بانکی برای حداقل 3 ماه گردش اخیر
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 اصل کارت ملی
پوریا پارسا (مسئول تور )

پوکت یا فوکت یکی از استان های جنوبی تایلند است. پوکت بزرگترین جزیره تایلند در میان شماری از جزایر کوچک و بزرگ آن به حساب می آید. پوکت با سواحل زیبا و متعددش هر ساله میزبان گردشگران خارجی فراوانی است. مساحت استان پوکت ۵۷۶ کیلومتر مربع است و چند ساحل آن از شهرت بیشتری برخوردار هستند مثل پاتونگو کارون از مهم ترین و محبوب ترین سواحل پوکت به شمار می روند. با سفر به مقصد جذاب پوکت بناها و کان .های تاریخی و جاذبه های محسور کننده ی بسیاری در انتظار شماست. در طی سفر به این جزیره می توانید از گذران اوقات خود در ساحل وتماشای آکواریوم شهر، دیزنی لند و باغ وحش پوکت لذت ببرید

 به دلیل نوسانات ارزی برای اطلاع از به روزترین قیمت ها با کانتر مربوطه هماهنگی لازم  انجام شود.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 12 آبان , 22:20 دوشنبه 20 آبان , 22:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
4 شب

تور 4 شب و 5 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,799,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,400,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,445,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب بلغارستان ویژه زمستان 98 پرواز( قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 6,990,000 تومان
ایرلاین : تیلویند
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1و8 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 6,890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز کاپادوکیا ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 7,610,000 تومان
ثبت پرسش