• تور 7 شب بلغارستان ویژه30 و31مرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/31
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/05/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب 7شب و 8 روز
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات 7شب و 8 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Palma Hotel

BB
7,060,000 تومان
9,220,000 تومان
5,080,000 تومان
3,010,000 تومان
Perla Hotel

BB
7,555,000 تومان
8,995,000 تومان
5,305,000 تومان
3,010,000 تومان
Bonita Hotel

BB
7,600,000 تومان
9,400,000 تومان
5,395,000 تومان
3,010,000 تومان
SHIPKA

BB
8,275,000 تومان
10,525,000 تومان
5,665,000 تومان
3,010,000 تومان
Perla Hotel

ALL
8,860,000 تومان
10,300,000 تومان
5,980,000 تومان
3,640,000 تومان
all light
Bonita Hotel

ALL
9,265,000 تومان
11,065,000 تومان
6,205,000 تومان
3,820,000 تومان
Central

ALL
9,310,000 تومان
11,695,000 تومان
6,205,000 تومان
3,010,000 تومان
Lilia

BB
9,445,000 تومان
13,270,000 تومان
5,665,000 تومان
3,010,000 تومان
Palm Beach

ALL
10,120,000 تومان
12,010,000 تومان
6,610,000 تومان
3,010,000 تومان
Royal Hotel

ALL
10,610,000 تومان
13,990,000 تومان
6,880,000 تومان
3,010,000 تومان
Atlas

ALL
10,750,000 تومان
14,575,000 تومان
6,925,000 تومان
3,010,000 تومان
Admiral Hotel

BB
11,245,000 تومان
15,295,000 تومان
7,150,000 تومان
3,010,000 تومان
Lilia

ALL
11,470,000 تومان
15,295,000 تومان
7,285,000 تومان
3,010,000 تومان
Azalia

UALL
13,045,000 تومان
19,210,000 تومان
8,050,000 تومان
3,010,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
14,215,000 تومان
19,570,000 تومان
8,680,000 تومان
3,010,000 تومان
PARK VIEW-صندلی بیزنس رایگان برای تاریخ 17 مرداد
Melia Grand Hermitage

ALL
14,800,000 تومان
20,200,000 تومان
8,950,000 تومان
3,010,000 تومان
SEA VIEW--صندلی بیزنس رایگان برای تاریخ 17 مرداد
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان
توضیحات all light
نام هتل Bonita Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات PARK VIEW-صندلی بیزنس رایگان برای تاریخ 17 مرداد
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات SEA VIEW--صندلی بیزنس رایگان برای تاریخ 17 مرداد
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 گشت شهری با ناهار
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 تکمیل فرم مشخصات فردی
سنا کباری (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
*چک ضمانت شخص ثالث بابت بازگشت به ازای هر نفر 10.000.000 تومان می باشد*
نرخ کودک زیر دوسال 500.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 31 مرداد , 08:40 جمعه 8 شهریور , 12:15
2 پنج شنبه 24 مرداد , 08:40 شنبه 2 شهریور , 12:15
3 چهارشنبه 30 مرداد , 08:40 پنج شنبه 7 شهریور , 12:15
4 چهارشنبه 23 مرداد , 08:40 یکشنبه 3 شهریور , 12:15
5 پنج شنبه 17 مرداد , 08:40 پنج شنبه 24 مرداد , 12:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
5 شب

تور آلانیا 5شب و 6 روز ویژه تابستان 99 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 6,060,000 تومان
ایرلاین : امارات
6 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 8,310,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور بلغارستان ویژه تابستان 99 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 7,845,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 6شب و7 روز سنگاپور ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 7,140,000 تومان
ایرلاین : امارات
4 شب

تور دبی 4شب و 5روز ویژه تابستان99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 6,635,000 تومان
ایرلاین : عمان
5 شب

تور عمان 5 شب و 6 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 6,790,000 تومان
ثبت پرسش