• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه تابستان 98


تاریخ شروع 1398/04/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
مشهد
هوایی
وارش
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MESHKAT

BB
780,000 تومان
948,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
هتل آپارتمان
رازی

BB
810,000 تومان
884,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
خانه سبز

BB
826,000 تومان
918,000 تومان
826,000 تومان
612,000 تومان
هلیا

BB
838,000 تومان
1,064,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
ایساتیس

BB
872,000 تومان
1,101,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
میامی

BB
887,000 تومان
1,162,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
دیپلمات

BB
960,000 تومان
1,306,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
جم

BB
1,028,000 تومان
1,227,000 تومان
838,000 تومان
612,000 تومان
پردیسان

BB
1,040,000 تومان
1,260,000 تومان
948,000 تومان
612,000 تومان
عماد

FB
1,040,000 تومان
1,407,000 تومان
1,040,000 تومان
612,000 تومان
خورشید تابان

BB
1,052,000 تومان
1,187,000 تومان
813,000 تومان
612,000 تومان
کارن

BB
1,055,000 تومان
1,438,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
رضویه

BB
1,071,000 تومان
1,377,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
HATRA

BB
1,083,000 تومان
1,456,000 تومان
1,083,000 تومان
612,000 تومان
تارا

BB
1,101,000 تومان
1,168,000 تومان
948,000 تومان
612,000 تومان
نسیم

BB
1,101,000 تومان
1,254,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
ایران

BB
1,116,000 تومان
948,000 تومان
1,012,000 تومان
612,000 تومان
FERDOWSI

BB
1,116,000 تومان
1,193,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
پارسیس

BB
1,126,000 تومان
1,337,000 تومان
918,000 تومان
612,000 تومان
پارس

BB
1,135,000 تومان
1,429,000 تومان
896,000 تومان
612,000 تومان
کیانا

BB
1,162,000 تومان
1,468,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
منجی

BB
1,162,000 تومان
612,000 تومان
1,162,000 تومان
612,000 تومان
الماس 1

BB
1,193,000 تومان
1,517,000 تومان
994,000 تومان
612,000 تومان
هما 2

BB
1,227,000 تومان
1,487,000 تومان
1,022,000 تومان
612,000 تومان
سی نور

BB
1,248,000 تومان
1,744,000 تومان
1,012,000 تومان
612,000 تومان
جواد

BB
1,272,000 تومان
1,787,000 تومان
951,000 تومان
612,000 تومان
ثامن

BB
1,285,000 تومان
1,071,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
الماس نوین

BB
1,321,000 تومان
1,817,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
جواهر شرق

BB
1,377,000 تومان
2,142,000 تومان
1,377,000 تومان
612,000 تومان
قصر

BB
1,413,000 تومان
1,848,000 تومان
1,009,000 تومان
612,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,422,000 تومان
1,805,000 تومان
1,147,000 تومان
612,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,441,000 تومان
1,998,000 تومان
1,162,000 تومان
612,000 تومان
الماس 2

BB
1,447,000 تومان
1,970,000 تومان
1,285,000 تومان
612,000 تومان
درویشی

BB
1,664,000 تومان
2,007,000 تومان
1,071,000 تومان
612,000 تومان
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,422,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,147,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,664,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,007,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,071,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,413,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,848,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,009,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,441,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,447,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,429,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 896,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,227,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,487,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,022,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,337,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 918,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,517,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,817,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,377,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,101,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,168,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 826,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,187,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 813,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,468,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,116,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,071,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,272,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 951,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,438,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,064,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,028,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 838,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل MESHKAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات هتل آپارتمان
نام هتل HATRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,083,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,083,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERDOWSI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,116,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,193,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,407,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیپلمات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,306,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل میامی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 887,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل رضویه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,377,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,101,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,254,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 884,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 8 تیر , 14:55 سه شنبه 11 تیر , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز اراک ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 640,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 877,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز کیش ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 694,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز شیراز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 835,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,076,000 تومان
ثبت پرسش