• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه تابستان 98


تاریخ شروع 1398/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
مشهد
هوایی
وارش
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خانه سبز

BB
960,000 تومان
1,050,000 تومان
850,000 تومان
850,000 تومان
جم

BB
1,130,000 تومان
1,350,000 تومان
870,000 تومان
870,000 تومان
پردیسان

BB
1,150,000 تومان
1,340,000 تومان
880,000 تومان
880,000 تومان
ثامن

BB
1,170,000 تومان
1,320,000 تومان
960,000 تومان
740,000 تومان
ایران

BB
1,260,000 تومان
1,450,000 تومان
1,140,000 تومان
940,000 تومان
هما 2

BB
1,260,000 تومان
1,570,000 تومان
1,150,000 تومان
950,000 تومان
جواهر شرق

BB
1,290,000 تومان
1,840,000 تومان
1,290,000 تومان
1,020,000 تومان
Sinoor

BB
1,380,000 تومان
1,870,000 تومان
1,140,000 تومان
940,000 تومان
الماس نوین

BB
1,380,000 تومان
2,030,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
جواد

BB
1,390,000 تومان
2,040,000 تومان
1,080,000 تومان
1,080,000 تومان
قصر

BB
1,740,000 تومان
2,270,000 تومان
960,000 تومان
960,000 تومان
درویشی

BB
1,800,000 تومان
2,090,000 تومان
1,450,000 تومان
1,450,000 تومان
الماس 2

BB
1,830,000 تومان
2,220,000 تومان
1,080,000 تومان
740,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,870,000 تومان
2,270,000 تومان
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
ایساتیس

BB
6,090,000 تومان
11,440,000 تومان
3,420,000 تومان
3,420,000 تومان
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 870,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 880,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sinoor

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 940,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 740,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 940,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 960,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 740,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 8 تیر , 14:55 سه شنبه 11 تیر , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 880,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,180,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 716,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,228,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 1,303,000 تومان
روبیتا تهرانی

سلام برای 2شهریور ارزان ترین توری که دارید برای شهر مشهد، هزینش چقدره؟؟

ثبت پرسش