• تور 4شب و 5 روز بندرعباس ویژه تابستان98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بندر عباس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
بندر عباس
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بندر عباس 4 شب
ردیف 2
به بندر عباس
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
امین

BB
1,081,000 تومان
1,734,000 تومان
918,000 تومان
1,040,000 تومان
ایران

BB
1,277,000 تومان
1,501,000 تومان
1,203,000 تومان
1,081,000 تومان
Homa hotel

BB
1,517,000 تومان
1,758,000 تومان
1,334,000 تومان
714,000 تومان
آتیلار

BB
1,570,000 تومان
1,856,000 تومان
1,060,000 تومان
1,162,000 تومان
هرمز

BB
2,301,000 تومان
2,680,000 تومان
1,436,000 تومان
714,000 تومان
نام هتل هرمز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,301,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,436,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 714,000 تومان
توضیحات
نام هتل Homa hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,334,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 714,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتیلار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,162,000 تومان
توضیحات
نام هتل امین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,734,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 918,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,277,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,501,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,081,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 716,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه 31 شهریور الی 8 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 1,735,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز همدان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 505,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تبریز ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,530,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,844,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز تفلیس ویژه 31 شهریور الی 8 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 1,610,000 تومان
ثبت پرسش