• تور 4 شب و 5 روز اهواز ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اهواز است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
اهواز
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اهواز 4 شب جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
ردیف 2
به اهواز
مدت اقامت 4
توضیحات جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
تختی

BB
1,003,000 تومان
1,289,000 تومان
795,000 تومان
510,000 تومان
باغ معین

BB
1,003,000 تومان
1,130,000 تومان
1,203,000 تومان
510,000 تومان
naderi

BB
1,040,000 تومان
1,175,000 تومان
885,000 تومان
510,000 تومان
آرامش

BB
1,052,000 تومان
1,383,000 تومان
918,000 تومان
510,000 تومان
نیشکر

BB
1,113,000 تومان
1,717,000 تومان
979,000 تومان
510,000 تومان
Persia hotel

BB
1,142,000 تومان
1,305,000 تومان
885,000 تومان
510,000 تومان
Oksin hotel

BB
1,228,000 تومان
1,946,000 تومان
934,000 تومان
510,000 تومان
سومیا

BB
1,244,000 تومان
1,978,000 تومان
877,000 تومان
510,000 تومان
Pars hotel

BB
1,293,000 تومان
2,072,000 تومان
1,138,000 تومان
510,000 تومان
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,383,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 918,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل تختی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,003,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,289,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل سومیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,244,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 877,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pars hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,293,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,138,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Persia hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,142,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل naderi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oksin hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,228,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,946,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 934,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل باغ معین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,003,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیشکر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,113,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,717,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 979,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 989,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,307,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز اراک ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 640,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 1,303,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه 31 شهریور الی 8 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 1,655,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز همدان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 505,000 تومان
ثبت پرسش