• تور بلغارستان ویژه خرداد و تیر 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/07
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Palma Hotel

BB
6,980,000 تومان
8,825,000 تومان
5,235,000 تومان
3,345,000 تومان
Perla Hotel

BB
7,270,000 تومان
8,435,000 تومان
5,335,000 تومان
3,345,000 تومان
Bonita Hotel

BB
7,370,000 تومان
8,290,000 تومان
5,380,000 تومان
3,345,000 تومان
Perunika

BB
7,760,000 تومان
9,455,000 تومان
5,575,000 تومان
3,345,000 تومان
Perla Hotel

BB
8,680,000 تومان
9,845,000 تومان
6,010,000 تومان
3,345,000 تومان
Blue Sky Hotel

BB
8,680,000 تومان
0 تومان
6,010,000 تومان
3,345,000 تومان
Central

BB
8,970,000 تومان
11,540,000 تومان
6,155,000 تومان
3,345,000 تومان
Lilia

BB
9,065,000 تومان
10,910,000 تومان
6,205,000 تومان
3,345,000 تومان
Bonita Hotel

ALL
9,215,000 تومان
10,135,000 تومان
6,300,000 تومان
4,095,000 تومان
Royal Hotel

ALL
9,700,000 تومان
12,365,000 تومان
6,545,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
Atlas

ALL
10,375,000 تومان
15,570,000 تومان
6,885,000 تومان
4,295,000 تومان
Lilia

ALL
11,300,000 تومان
13,095,000 تومان
7,320,000 تومان
3,345,000 تومان
economy park view
Azalia

UALL
12,850,000 تومان
17,895,000 تومان
8,095,000 تومان
3,345,000 تومان
Astor Garden Hotel

ALL
13,240,000 تومان
17,215,000 تومان
8,290,000 تومان
3,345,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
14,400,000 تومان
18,915,000 تومان
8,875,000 تومان
3,345,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
17,360,000 تومان
21,920,000 تومان
10,375,000 تومان
3,345,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
19,980,000 تومان
0 تومان
11,640,000 تومان
3,345,000 تومان
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perunika

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Atlas

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات economy park view
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 گشت شهری با ناهار
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 تکمیل فرم مشخصات فردی
سنا کباری (مسئول تور )
*گشت جزیره زیبای نسبر به همراه ناهار*
*تور پارک آبی به همراه ناهار*
*تور بالچیک به همراه ناهار*
*گشت شهری همراه با ناهار*
نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
در صورت درخواست پرواز بیزنس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 2.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود.
حضور به موقع مسافر در تاریخ مقرر به سفارت الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 30 خرداد , 06:00 پنج شنبه 6 تیر , 09:30
2 پنج شنبه 6 تیر , 06:00 پنج شنبه 13 تیر , 09:30
3 پنج شنبه 13 تیر , 06:00 پنج شنبه 20 تیر , 09:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 6,695,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز کازان ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 6,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

تور 7شب و8 روز بانکوک ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/18
قیمت از : 6,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 6شب و7 روز سنگاپور ویژه تابستان و پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/08
قیمت از : 7,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

تور 3شب و4 روز سنگاپور ویژه تابستان و پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/08
قیمت از : 5,860,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/01
قیمت از : 7,295,000 تومان
ثبت پرسش