• تور بالی ویژه 10 تیر 98


تاریخ شروع 1398/04/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/11
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mekar Jaya Bungalows

BB
17,630,000 تومان
18,330,000 تومان
17,530,000 تومان
16,930,000 تومان
Amaris

BB
18,630,000 تومان
20,180,000 تومان
16,930,000 تومان
16,930,000 تومان
MaxOne

BB
18,880,000 تومان
20,380,000 تومان
18,880,000 تومان
17,630,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
19,030,000 تومان
21,030,000 تومان
18,930,000 تومان
17,630,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
19,030,000 تومان
21,030,000 تومان
18,930,000 تومان
17,630,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
19,680,000 تومان
22,080,000 تومان
19,590,000 تومان
17,830,000 تومان
Holliday Inn Express Baruna

BB
19,930,000 تومان
22,320,000 تومان
16,930,000 تومان
17,780,000 تومان
The Jayakarta

BB
20,010,000 تومان
22,720,000 تومان
19,210,000 تومان
17,910,000 تومان
mercure bali nusa dua

BB
20,210,000 تومان
22,520,000 تومان
20,130,000 تومان
18,180,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

BB
20,930,000 تومان
24,720,000 تومان
16,930,000 تومان
18,090,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
22,020,000 تومان
24,720,000 تومان
16,930,000 تومان
18,090,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
23,520,000 تومان
29,620,000 تومان
18,130,000 تومان
17,930,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
23,820,000 تومان
30,020,000 تومان
21,180,000 تومان
18,130,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
24,270,000 تومان
31,320,000 تومان
23,620,000 تومان
18,130,000 تومان
Padma Resort Legian

BB
25,320,000 تومان
33,420,000 تومان
23,420,000 تومان
18,830,000 تومان
InterContinental Bali Resort

BB
26,120,000 تومان
34,420,000 تومان
22,820,000 تومان
18,430,000 تومان
THE LAGUNA

BB
26,320,000 تومان
35,420,000 تومان
23,920,000 تومان
18,430,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
27,820,000 تومان
38,320,000 تومان
24,320,000 تومان
18,430,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
28,220,000 تومان
39,120,000 تومان
23,320,000 تومان
18,630,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
30,120,000 تومان
42,920,000 تومان
24,620,000 تومان
18,630,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
39,420,000 تومان
61,410,000 تومان
25,620,000 تومان
19,830,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
39,920,000 تومان
60,910,000 تومان
36,920,000 تومان
21,330,000 تومان
Nikko Bali Benoa Beach

BB
46,620,000 تومان
74,400,000 تومان
39,920,000 تومان
24,420,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
51,510,000 تومان
80,900,000 تومان
42,920,000 تومان
25,920,000 تومان
Melia Bali

BB
51,910,000 تومان
85,900,000 تومان
44,920,000 تومان
24,420,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
54,410,000 تومان
91,900,000 تومان
28,920,000 تومان
23,920,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
63,310,000 تومان
108,890,000 تومان
44,920,000 تومان
26,920,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holliday Inn Express Baruna

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل mercure bali nusa dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikko Bali Benoa Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 108,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amaris

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mekar Jaya Bungalows

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 10 تیر , 05:00 دوشنبه 17 تیر , 23:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
7 شب

تور موریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور موریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 18,500,000 تومان
ایرلاین : عمان
5 شب

تور مالدیو ویژه خرداد 98 پرواز عمان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/25
قیمت از : 17,162,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور مراکش ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور یونان ویژه تابستان 98(6 روز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/02
قیمت از : 18,230,000 تومان
ایرلاین : عمان
7 شب

تور سریلانکا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 18,004,000 تومان
ثبت پرسش