• تور بدروم ویژه 3 خرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
بدروم
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Bodrum Beach Resort

ALL
4,995,000 تومان
6,195,000 تومان
3,845,000 تومان
2,295,000 تومان
TENDA HOTEL

ALL
5,245,000 تومان
6,595,000 تومان
3,945,000 تومان
2,295,000 تومان
Tiana Beach Resort

ALL
5,445,000 تومان
6,845,000 تومان
4,045,000 تومان
2,295,000 تومان
Yelken Hotel

ALL
5,995,000 تومان
7,645,000 تومان
4,345,000 تومان
2,295,000 تومان
Green Beach

UALL
6,245,000 تومان
7,995,000 تومان
4,445,000 تومان
2,295,000 تومان
Latanya Bodrum

ALL
6,245,000 تومان
8,045,000 تومان
4,445,000 تومان
2,295,000 تومان
LATANYA PARK
Green Beach

ALL
6,695,000 تومان
8,745,000 تومان
4,695,000 تومان
2,295,000 تومان
Bodrum Bay Resort

UALL
6,995,000 تومان
9,145,000 تومان
4,845,000 تومان
2,295,000 تومان
CLUB ROOM
BODRUM BAY HOTEL

UALL
6,995,000 تومان
9,145,000 تومان
4,845,000 تومان
2,295,000 تومان
city center-park hotel
Bodrum Holiday Resort

UALL
7,145,000 تومان
9,395,000 تومان
4,895,000 تومان
2,295,000 تومان
CLUB ROOM
Kadikale Resort

UALL
7,245,000 تومان
9,545,000 تومان
4,945,000 تومان
2,295,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
7,245,000 تومان
9,545,000 تومان
4,945,000 تومان
2,295,000 تومان
Bodrum Bay Resort

ALL
7,345,000 تومان
9,695,000 تومان
4,995,000 تومان
2,295,000 تومان
Labranda TMT Bodrum Resort

ALL
7,445,000 تومان
9,795,000 تومان
5,045,000 تومان
2,295,000 تومان
Kadikale Resort

ALL
7,445,000 تومان
9,795,000 تومان
5,045,000 تومان
2,295,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
7,545,000 تومان
9,945,000 تومان
5,095,000 تومان
2,295,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
7,595,000 تومان
10,095,000 تومان
5,145,000 تومان
2,295,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
7,895,000 تومان
10,495,000 تومان
5,295,000 تومان
2,295,000 تومان
SEA VIEW
Royal Asarlik

UALL
7,995,000 تومان
10,795,000 تومان
5,345,000 تومان
2,295,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
7,995,000 تومان
10,795,000 تومان
5,345,000 تومان
2,295,000 تومان
Grand Park Bodrum

UALL
8,245,000 تومان
11,595,000 تومان
5,445,000 تومان
2,295,000 تومان
İsis Hotel

UALL
8,245,000 تومان
11,095,000 تومان
5,445,000 تومان
2,295,000 تومان
CLUB ROOM
Grand Park Bodrum

UALL
8,695,000 تومان
12,295,000 تومان
5,695,000 تومان
2,295,000 تومان
SUPERIOR-SEA VIEW
İsis Hotel

UALL
8,695,000 تومان
11,695,000 تومان
5,695,000 تومان
2,295,000 تومان
CLUB ROOM-SEA VIEW
Baia Bodrum Hotel

UALL
9,145,000 تومان
12,395,000 تومان
5,895,000 تومان
2,295,000 تومان
İsis Hotel

UALL
9,145,000 تومان
12,395,000 تومان
5,895,000 تومان
2,295,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
9,395,000 تومان
12,795,000 تومان
5,995,000 تومان
2,295,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
9,845,000 تومان
13,445,000 تومان
6,245,000 تومان
2,295,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
10,045,000 تومان
13,745,000 تومان
6,345,000 تومان
2,295,000 تومان
SEA VIEW
Lablanch Island

UALL
11,045,000 تومان
15,245,000 تومان
6,845,000 تومان
2,295,000 تومان
Lablanch Island

UALL
11,495,000 تومان
15,895,000 تومان
6,995,000 تومان
2,295,000 تومان
SEA VIEW
Kefaluka Resort Hotel

UALL
12,745,000 تومان
17,795,000 تومان
7,695,000 تومان
2,295,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tiana Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yelken Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل BODRUM BAY HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات city center-park hotel
نام هتل Green Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadikale Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda TMT Bodrum Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Bodrum

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات LATANYA PARK
نام هتل Green Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadikale Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Grand Park Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات SUPERIOR-SEA VIEW
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM-SEA VIEW
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Lablanch Island

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lablanch Island

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر 2 سال 195000 تومان می باشد.
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان -لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی
6 شب و 7 روز
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 17 خرداد , 00:00 جمعه 24 خرداد , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاپادوکیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/20
قیمت از : 4,920,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب و 5 روز ارمنستان ویژه پاییز 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 4,730,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/27
قیمت از : 5,515,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارمنستان ویژه پاییز 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 3,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور ترکیبی۳شب بانکوک 3 شب پاتایا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 5,560,000 تومان
ثبت پرسش