• تور شیراز ویژه بهار 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های شیراز است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/01
شیراز
هوایی
معراج
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/02/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 4 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
اطلس

BB
756,000 تومان
1,050,000 تومان
459,000 تومان
459,000 تومان
جهانگردی

BB
765,000 تومان
1,071,000 تومان
744,000 تومان
459,000 تومان
تالار

BB
830,000 تومان
989,000 تومان
459,000 تومان
459,000 تومان
صدرا

BB
846,000 تومان
997,000 تومان
703,000 تومان
459,000 تومان
ارم

BB
854,000 تومان
928,000 تومان
459,000 تومان
459,000 تومان
وکیل

BB
887,000 تومان
1,315,000 تومان
760,000 تومان
459,000 تومان
رودکی

BB
915,000 تومان
1,026,000 تومان
760,000 تومان
459,000 تومان
پارسیان

BB
940,000 تومان
1,217,000 تومان
883,000 تومان
459,000 تومان
آریو برزن

BB
948,000 تومان
1,152,000 تومان
744,000 تومان
459,000 تومان
ستارگان

BB
960,000 تومان
1,462,000 تومان
989,000 تومان
459,000 تومان
کریم خان

BB
1,005,000 تومان
1,552,000 تومان
777,000 تومان
459,000 تومان
جام جم

BB
1,038,000 تومان
1,181,000 تومان
883,000 تومان
459,000 تومان
امیر کبیر

BB
1,095,000 تومان
1,727,000 تومان
907,000 تومان
459,000 تومان
پارک سعدی

BB
1,099,000 تومان
1,740,000 تومان
801,000 تومان
459,000 تومان
پارسه

BB
1,115,000 تومان
1,234,000 تومان
883,000 تومان
459,000 تومان
رویال

BB
1,185,000 تومان
1,911,000 تومان
969,000 تومان
459,000 تومان
هما

BB
1,205,000 تومان
1,377,000 تومان
1,140,000 تومان
459,000 تومان
الیزه

BB
1,213,000 تومان
1,470,000 تومان
1,140,000 تومان
459,000 تومان
بین المللی پارس

BB
1,217,000 تومان
1,409,000 تومان
1,168,000 تومان
459,000 تومان
پرسپولیس

BB
1,279,000 تومان
1,438,000 تومان
867,000 تومان
459,000 تومان
چمران

BB
1,283,000 تومان
1,581,000 تومان
1,111,000 تومان
459,000 تومان
بین الحرمین

BB
1,364,000 تومان
1,372,000 تومان
867,000 تومان
459,000 تومان
زندیه

BB
1,523,000 تومان
1,870,000 تومان
1,205,000 تومان
459,000 تومان
هتل بزرگ هتل

BB
1,544,000 تومان
1,976,000 تومان
1,315,000 تومان
459,000 تومان
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,205,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,581,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,111,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,377,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرسپولیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,279,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,438,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 867,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستارگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,462,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 989,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,099,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 801,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 777,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,038,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,181,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 883,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیزه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,213,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,911,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 969,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,234,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 883,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,217,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 883,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,544,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,976,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,315,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,409,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,168,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریو برزن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 948,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 744,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,727,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 907,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین الحرمین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,364,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,372,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 867,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 997,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 703,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل تالار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 459,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 854,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 459,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل رودکی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,026,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 756,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 459,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل جهانگردی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,071,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 744,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات
نام هتل وکیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 887,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 459,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

شیرازیکی از شهرهای قدیمی ایران است و می‌توان آن را از برترین شهرهای گردشگرپذیر کشور عزیزمان ایران دانست. شیراز پر از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و ادبی است و برای هر سلیقه‌ای چیزی برای سرگرمی دارد. مردم این شهر نیز مهمان‌نواز هستند و با روی باز از گردشگران پذیرایی می‌کنند.

نرخ نوزاد 120.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور کیش تعطیلات 20-23 خردادماه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,022,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 793,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 605,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
7 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 920,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور چابهار3شب و 4 روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,333,000 تومان
ثبت پرسش