• تور آنتالیا ویژه 3و4 خرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/04
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پکیج 250000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج 250000 تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

UALL
5,380,000 تومان
7,085,000 تومان
4,340,000 تومان
4,240,000 تومان
Lara Hadrianus

UALL
5,500,000 تومان
7,280,000 تومان
4,400,000 تومان
4,240,000 تومان
Nazar Beach Hotel

UALL
5,620,000 تومان
7,480,000 تومان
4,460,000 تومان
4,240,000 تومان
Turkiz Resort

UALL
6,700,000 تومان
9,260,000 تومان
5,000,000 تومان
4,240,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
6,820,000 تومان
9,460,000 تومان
5,060,000 تومان
4,240,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
6,940,000 تومان
9,660,000 تومان
5,120,000 تومان
4,240,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
7,120,000 تومان
9,955,000 تومان
5,210,000 تومان
4,240,000 تومان
Daima Biz Otel

UALL
7,420,000 تومان
10,795,000 تومان
5,360,000 تومان
4,240,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
7,420,000 تومان
12,165,000 تومان
5,360,000 تومان
4,240,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
7,600,000 تومان
11,475,000 تومان
5,450,000 تومان
4,240,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
7,780,000 تومان
11,045,000 تومان
5,540,000 تومان
4,240,000 تومان
avantgard

UALL
7,900,000 تومان
11,240,000 تومان
5,600,000 تومان
4,240,000 تومان
Club Sera

UALL
7,900,000 تومان
11,640,000 تومان
5,600,000 تومان
4,240,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
8,080,000 تومان
11,540,000 تومان
5,690,000 تومان
4,240,000 تومان
AMARA PREMIER PALACE

UALL
8,140,000 تومان
11,640,000 تومان
5,720,000 تومان
4,240,000 تومان
DOSINIA LUXURY

UALL
8,260,000 تومان
12,705,000 تومان
5,780,000 تومان
4,240,000 تومان
Grand Park Kemer

UALL
8,320,000 تومان
12,375,000 تومان
5,810,000 تومان
4,240,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
8,620,000 تومان
14,805,000 تومان
5,960,000 تومان
4,240,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
9,000,000 تومان
12,430,000 تومان
5,960,000 تومان
4,240,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
9,280,000 تومان
14,065,000 تومان
6,290,000 تومان
4,240,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
9,400,000 تومان
14,280,000 تومان
6,350,000 تومان
4,240,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
9,700,000 تومان
14,210,000 تومان
6,500,000 تومان
4,240,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
9,700,000 تومان
14,210,000 تومان
6,500,000 تومان
4,240,000 تومان
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
10,000,000 تومان
14,705,000 تومان
6,650,000 تومان
4,240,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
10,120,000 تومان
14,905,000 تومان
6,710,000 تومان
4,240,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
10,600,000 تومان
15,695,000 تومان
6,950,000 تومان
4,240,000 تومان
Nirvana Lagoon

UALL
10,660,000 تومان
15,795,000 تومان
6,980,000 تومان
4,240,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
10,900,000 تومان
16,190,000 تومان
7,100,000 تومان
4,240,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
11,380,000 تومان
16,985,000 تومان
7,340,000 تومان
4,240,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
12,040,000 تومان
18,075,000 تومان
7,670,000 تومان
4,240,000 تومان
Adam & Eve

UALL
12,520,000 تومان
18,865,000 تومان
7,910,000 تومان
4,240,000 تومان
Royal Wings

UALL
12,520,000 تومان
18,865,000 تومان
7,910,000 تومان
4,240,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
12,520,000 تومان
18,865,000 تومان
7,910,000 تومان
4,240,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
12,520,000 تومان
18,865,000 تومان
18,865,000 تومان
4,240,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
12,940,000 تومان
19,560,000 تومان
8,120,000 تومان
4,240,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
13,120,000 تومان
19,855,000 تومان
8,210,000 تومان
4,240,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
14,020,000 تومان
21,340,000 تومان
8,660,000 تومان
4,240,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل avantgard

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Turkiz Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Lagoon

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )

 هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید

در هتلهای رویال هالیدی، وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و در هتل های کارمیرو کنکرد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ،ترانسفر فرودگاهی ،6شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی(زیر 60 سال)

استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس کاروان هوایی در این مورد پاسخگو نیست . کمیسیون کودک 6 تا 12 سال نصف بزرگسال می باشد. هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد.

بار مجاز مسافر 30کیلو می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 3 خرداد , 02:55 پنج شنبه 9 خرداد , 21:55
2 شنبه 4 خرداد , 02:55 جمعه 10 خرداد , 21:55

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارمنستان ویژه تابستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 4,090,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/30
قیمت از : 5,995,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 5,665,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور ترکیبی۳شب بانکوک 3 شب پاتایا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 5,610,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/06
قیمت از : 5,230,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارمنستان ویژه تابستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 4,600,000 تومان
ثبت پرسش