• تور ساموئی ویژه بهار 98


تاریخ شروع 1398/02/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ساموئی 6 شب
ردیف 2
به ساموئی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ASPIRA SAMUI

BB
10,700,000 تومان
11,960,000 تومان
10,620,000 تومان
9,990,000 تومان
Ibis Samui

BB
11,060,000 تومان
12,670,000 تومان
9,450,000 تومان
10,170,000 تومان
Floral Chaweng Koh Samui

BB
11,690,000 تومان
13,920,000 تومان
11,510,000 تومان
10,350,000 تومان
Manathai Koh Samui

BB
12,130,000 تومان
14,810,000 تومان
11,870,000 تومان
10,530,000 تومان
Hotel Mercure Samui Chaweng Tana

BB
12,580,000 تومان
15,710,000 تومان
12,310,000 تومان
10,700,000 تومان
Impiana

BB
13,030,000 تومان
16,600,000 تومان
12,670,000 تومان
10,880,000 تومان
Samui Palm Beach

BB
13,030,000 تومان
16,600,000 تومان
12,670,000 تومان
10,880,000 تومان
Ozo chaweng

BB
13,380,000 تومان
17,320,000 تومان
13,030,000 تومان
11,060,000 تومان
KC RESORT

BB
13,740,000 تومان
18,030,000 تومان
13,380,000 تومان
11,240,000 تومان
dlx garden
KC RESORT

BB
13,740,000 تومان
18,030,000 تومان
13,380,000 تومان
11,240,000 تومان
dlx sea view
Nora Beach Hotel

BB
14,100,000 تومان
18,750,000 تومان
13,650,000 تومان
11,330,000 تومان
dlx
Nora Beach Hotel

BB
14,100,000 تومان
18,750,000 تومان
13,650,000 تومان
11,330,000 تومان
dlx sea facing
Amari Koh Samui

BB
14,190,000 تومان
18,920,000 تومان
13,740,000 تومان
11,420,000 تومان
Celes Beachfront Resort

BB
15,260,000 تومان
21,070,000 تومان
14,730,000 تومان
11,780,000 تومان
Nora Buri

BB
15,530,000 تومان
21,610,000 تومان
14,990,000 تومان
11,960,000 تومان
dlx hillside
Nora Buri

BB
15,530,000 تومان
21,610,000 تومان
14,990,000 تومان
11,960,000 تومان
dlx hillside seaview
Centara Grand Beach Resort

BB
15,710,000 تومان
21,960,000 تومان
15,080,000 تومان
11,960,000 تومان
Nikki Beach

BB
16,510,000 تومان
23,570,000 تومان
15,890,000 تومان
12,310,000 تومان
LE MERIDIEN KOH SAMUI

BB
16,780,000 تومان
24,110,000 تومان
16,070,000 تومان
12,400,000 تومان
Sheraton

BB
17,050,000 تومان
24,640,000 تومان
16,330,000 تومان
12,490,000 تومان
The Tongsai Bay

BB
20,180,000 تومان
30,900,000 تومان
19,100,000 تومان
13,740,000 تومان
INTERCONTINENTAL

BB
23,030,000 تومان
36,620,000 تومان
21,690,000 تومان
14,900,000 تومان
resor classice
INTERCONTINENTAL

BB
23,030,000 تومان
36,620,000 تومان
21,690,000 تومان
14,900,000 تومان
resor classice ocean view
نام هتل ASPIRA SAMUI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Floral Chaweng Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manathai Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Samui Chaweng Tana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samui Palm Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ozo chaweng

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Nora Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات dlx sea facing
نام هتل Amari Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل KC RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000 تومان
توضیحات dlx garden
نام هتل KC RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000 تومان
توضیحات dlx sea view
نام هتل Nora Buri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,960,000 تومان
توضیحات dlx hillside
نام هتل Nora Buri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,960,000 تومان
توضیحات dlx hillside seaview
نام هتل Celes Beachfront Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikki Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN KOH SAMUI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Tongsai Bay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,900,000 تومان
توضیحات resor classice
نام هتل INTERCONTINENTAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,900,000 تومان
توضیحات resor classice ocean view

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 عکس4*6 با زمینه سفید
6 مدارک شغلی
7 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
ساموئی جزیره کوچککی در کشور تایلند یکی دیگر از تکه های بهشت بر روی زمینن که همه ساله گردشگران زیادی برای آرامش و استفاده از هوا و فضای زیبای آن به بانکوک سفر میکنند الماس نشان معمولا در پیشنهادی های بکر خود تور ساموئی را نیز به شما گردشگران و سفر دوستان ارائه میدهد 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایر فلوت
7 شب

تور کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1396/01/07
قیمت از : 10,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/06
قیمت از : 9,405,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور سوئیس ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 11,320,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
7 شب

تور کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1396/01/07
قیمت از : 10,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه بهار پرواز ایران ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/21
قیمت از : 10,069,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور لبنان ویژه تیر و مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/05
قیمت از : 11,840,000 تومان
ثبت پرسش