• تور مالدیو ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Paradise Island

FB
23,443,000 تومان
34,404,000 تومان
10,292,000 تومان
نوع اتاق : SUPERIOR BEACH می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Sun Island Resort & Spa

FB
23,649,000 تومان
32,352,000 تومان
10,292,000 تومان
نوع اتاق : SUN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 235 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Hudhuranfushi

HB
24,930,000 تومان
36,428,000 تومان
18,995,000 تومان
نوع اتاق : GARDEN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Hudhuranfushi

HB
24,930,000 تومان
36,428,000 تومان
18,995,000 تومان
نوع اتاق : BEACH VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Royal Island Resort & Spa

FB
26,458,000 تومان
37,970,000 تومان
10,292,000 تومان
نوع اتاق :BEACH VILLA می باشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 245 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود .ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
28,538,000 تومان
45,475,000 تومان
10,292,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
28,538,000 تومان
45,475,000 تومان
10,292,000 تومان
نوع اتاق : BEACH FRONT DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Velassaru

BB
28,882,000 تومان
44,235,000 تومان
11,669,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Velassaru

BB
28,882,000 تومان
44,235,000 تومان
11,669,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,741,000 تومان
49,055,000 تومان
11,050,000 تومان
نوع اتاق : SUPERIOR ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,741,000 تومان
49,055,000 تومان
11,050,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,741,000 تومان
49,055,000 تومان
11,050,000 تومان
نوع اتاق : GARDEN POOL VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Club Rannalhi

HB
31,498,000 تومان
46,852,000 تومان
20,826,000 تومان
نوع اتاق :STANDARD ROOM می باشد. جهت خدمات ALL 365 دلار به ازای هر نفر به نرخ پکیج اضافه می شود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد
Adaaran Club Rannalhi

HB
31,498,000 تومان
46,852,000 تومان
20,826,000 تومان
نوع اتاق: WATER BUNGALOW می باشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به پکیج اضافه می شود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام می شود.
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,498,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,852,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,826,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :STANDARD ROOM می باشد. جهت خدمات ALL 365 دلار به ازای هر نفر به نرخ پکیج اضافه می شود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,498,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,852,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,826,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: WATER BUNGALOW می باشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به پکیج اضافه می شود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام می شود.
نام هتل Paradise Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,443,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,404,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,292,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUPERIOR BEACH می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Royal Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,292,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :BEACH VILLA می باشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 245 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود .ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,050,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUPERIOR ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,050,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,050,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : GARDEN POOL VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,649,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,352,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,292,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 235 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Adaaran Hudhuranfushi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,428,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,995,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : GARDEN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Adaaran Hudhuranfushi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,428,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,995,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : BEACH VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,669,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,669,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,538,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,292,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,538,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,292,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : BEACH FRONT DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
5 شب و 6 روز اقامت در هتل ها طبق پکیج 
پرواز رفت و برگشت 
گشت رایگان ماهیگیری :کروز دلفین ها به انتخاب مسافران محترم 
خدمات ویژه ماه عسل:پذیرایی ورودی با مسیرهای استوایی -ورزشهای آبی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 04:40 یکشنبه 18 فروردین , 00:50 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز: 04:40، زمان رسیدن ساعت: 06:20 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی ابراهیم نصیر ساعت پرواز: 08:25، زمان رسیدن ساعت: 15:15 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی ابراهیم نصیر به به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز: 20:20، زمان رسیدن ساعت: 23:30 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 00:50، زمان رسیدن ساعت: 04:29می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور اسپانیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/20
قیمت از : 22,410,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/04
قیمت از : 22,410,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فرانسه ویژه تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/07
قیمت از : 23,410,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 24,100,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فرانسه ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/04
قیمت از : 23,320,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 22,410,000 تومان
ثبت پرسش