اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آلانیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/03/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/31
آلانیا
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1397/03/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Hedef Kleopatra Golden Sun Hotel

UALL
4,530,000 تومان
6,450,000 تومان
3,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Hedef resort

UALL
5,190,000 تومان
7,770,000 تومان
4,310,000 تومان
2,590,000 تومان
Mc Mahberi

ALL
5,190,000 تومان
7,770,000 تومان
3,920,000 تومان
2,590,000 تومان
Larissa Green Hill

UALL
5,300,000 تومان
7,060,000 تومان
3,980,000 تومان
2,590,000 تومان
Hotel Armas Prestige

UALL
5,350,000 تومان
7,110,000 تومان
3,980,000 تومان
2,590,000 تومان
White City Resort Hotel

UALL
6,180,000 تومان
8,430,000 تومان
4,420,000 تومان
2,590,000 تومان
Vikingen Infinity

UALL
6,560,000 تومان
9,480,000 تومان
4,580,000 تومان
2,590,000 تومان
Mc Arancia Resort

UALL
6,840,000 تومان
9,480,000 تومان
4,750,000 تومان
2,590,000 تومان
Xafira

UALL
6,890,000 تومان
9,810,000 تومان
4,750,000 تومان
2,590,000 تومان
Orange county

UALL
6,950,000 تومان
11,350,000 تومان
4,800,000 تومان
2,590,000 تومان
Gold Island Hotel

UALL
7,830,000 تومان
11,070,000 تومان
5,240,000 تومان
2,590,000 تومان
Orange county

UALL
8,410,000 تومان
13,990,000 تومان
5,650,000 تومان
2,650,000 تومان
long beach

UALL
8,540,000 تومان
13,440,000 تومان
6,620,000 تومان
2,590,000 تومان
Mukarnas

UALL
9,200,000 تومان
13,220,000 تومان
5,900,000 تومان
2,590,000 تومان
HEYDAR PASA PALCE

UALL
9,480,000 تومان
14,920,000 تومان
6,010,000 تومان
2,590,000 تومان
Rubi Platiniume

UALL
10,360,000 تومان
15,420,000 تومان
6,450,000 تومان
2,590,000 تومان
Rubi Platiniume

UALL
12,550,000 تومان
18,310,000 تومان
7,690,000 تومان
2,650,000 تومان
نام هتل Hedef Kleopatra Golden Sun Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hedef resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mc Mahberi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Larissa Green Hill

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Armas Prestige

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل White City Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vikingen Infinity

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mc Arancia Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xafira

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange county

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gold Island Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mukarnas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HEYDAR PASA PALCE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rubi Platiniume

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rubi Platiniume

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange county

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
آذر سلیم زاده (مسئول تور )
آلانیا یکی از شهرهای تاریخی ترکیه است که در ۱۲ کیلومتری آنتالیا قرار دارد. این شهر تاریخی امروز به مقصد اول بسیاری از گردشگران تبدیل شده است. آلانیا از شمال به رشته‌کوه‌های توروس و از جنوب به دریای مدیترانه و از شرق به قاضی پاشا منتهی می‌شود.قلعه آلانیا یکی از آثار تاریخی آلانیا است. این شهر پر از آثار تاریخی است و این بنا از ارزشمندترین بناهای ترکیه است. این قلعه قرون‌وسطایی در قرن ۱۳ تحت حکمرانی سلجوقیان رم و بعد در تسخیر علاالدین کیقباد درآمد. بسیاری از بناهای معروف آلانیا در نزدیکی قلعه آلانیا قرار دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 16 مهر , 05:30 جمعه 7 دی , 04:30 پکیج فاقد اعتبار می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس 4شب و باتومی 3 شب ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس 4شب و5 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 3,655,000 تومان
ایرلاین : تابان
5 شب

تور باتومی 5شب و 6روز ویژه تابستان 99 (پرواز تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,085,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو7 شب و8 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ثبت پرسش