اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آلانیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/31
آلانیا
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/03/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب پکیج غیر فعال می باشد.
ردیف 2
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج غیر فعال می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Hedef Kleopatra Golden Sun Hotel

UALL
4,790,000 تومان
7,030,000 تومان
3,650,000 تومان
2,340,000 تومان
Hotel Armas Prestige

UALL
5,080,000 تومان
6,700,000 تومان
3,800,000 تومان
2,340,000 تومان
Mc Mahberi

ALL
5,280,000 تومان
7,900,000 تومان
3,900,000 تومان
2,340,000 تومان
Larissa Green Hill

ALL
5,580,000 تومان
7,450,000 تومان
4,050,000 تومان
2,340,000 تومان
Hedef resort

UALL
5,720,000 تومان
8,850,000 تومان
4,100,000 تومان
2,340,000 تومان
White City Resort Hotel

UALL
6,100,000 تومان
8,300,000 تومان
4,300,000 تومان
2,340,000 تومان
Mc Arancia Resort

UALL
6,170,000 تومان
9,700,000 تومان
4,300,000 تومان
2,340,000 تومان
GOLD CITY

UALL
6,370,000 تومان
10,190,000 تومان
4,420,000 تومان
2,340,000 تومان
Vikingen Infinity

UALL
6,500,000 تومان
8,940,000 تومان
4,500,000 تومان
2,340,000 تومان
Gold Island Hotel

UALL
6,870,000 تومان
9,600,000 تومان
4,700,000 تومان
2,340,000 تومان
Granada Luxury Resort & Spa

UALL
7,200,000 تومان
10,000,000 تومان
4,850,000 تومان
2,340,000 تومان
Xafira

UALL
7,250,000 تومان
13,360,000 تومان
4,870,000 تومان
2,340,000 تومان
HEYDAR PASA PALCE

UALL
7,400,000 تومان
10,310,000 تومان
4,950,000 تومان
2,340,000 تومان
Mukarnas

UALL
7,500,000 تومان
10,550,000 تومان
4,990,000 تومان
2,340,000 تومان
Kleopatra Melissa Hotel

FB
7,840,000 تومان
7,710,000 تومان
5,770,000 تومان
2,340,000 تومان
long beach

UALL
8,100,000 تومان
12,680,000 تومان
5,290,000 تومان
2,340,000 تومان
Rubi Platiniume

UALL
9,190,000 تومان
13,180,000 تومان
5,830,000 تومان
2,340,000 تومان
نام هتل Kleopatra Melissa Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hedef Kleopatra Golden Sun Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Armas Prestige

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mc Mahberi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Larissa Green Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hedef resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل White City Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mc Arancia Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLD CITY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vikingen Infinity

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gold Island Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xafira

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل HEYDAR PASA PALCE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mukarnas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rubi Platiniume

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,340,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
آذر سلیم زاده (مسئول تور )
آلانیا یکی از شهرهای تاریخی ترکیه است که در ۱۲ کیلومتری آنتالیا قرار دارد. این شهر تاریخی امروز به مقصد اول بسیاری از گردشگران تبدیل شده است. آلانیا از شمال به رشته‌کوه‌های توروس و از جنوب به دریای مدیترانه و از شرق به قاضی پاشا منتهی می‌شود.قلعه آلانیا یکی از آثار تاریخی آلانیا است. این شهر پر از آثار تاریخی است و این بنا از ارزشمندترین بناهای ترکیه است. این قلعه قرون‌وسطایی در قرن ۱۳ تحت حکمرانی سلجوقیان رم و بعد در تسخیر علاالدین کیقباد درآمد. بسیاری از بناهای معروف آلانیا در نزدیکی قلعه آلانیا قرار دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
7 شب

تور قبرس 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور آلانیا 5شب و 6 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 6,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
5 شب

تور کوش آداسی6شب و7روزتابستان99(پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور عراق 6 شب و 7روز ویژه ی تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 5,355,000 تومان
ثبت پرسش