• تور کوش آداسی ویژه بهار 98


تاریخ شروع 1398/01/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
کوش آداسی
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Santur

BB
2,860,000 تومان
3,490,000 تومان
2,230,000 تومان
1,600,000 تومان
Dabaklar

HB
3,030,000 تومان
3,750,000 تومان
2,315,000 تومان
1,600,000 تومان
Ayma Beach Resort & Spa

BB
3,030,000 تومان
3,750,000 تومان
2,315,000 تومان
1,600,000 تومان
Flora Suites

ALL
3,115,000 تومان
3,870,000 تومان
2,360,000 تومان
1,600,000 تومان
LA SANTA MARIA

ALL
3,450,000 تومان
4,380,000 تومان
2,530,000 تومان
1,600,000 تومان
Arora Hotel

ALL
3,870,000 تومان
5,000,000 تومان
2,740,000 تومان
1,600,000 تومان
Panorama Hill

ALL
3,870,000 تومان
5,000,000 تومان
2,740,000 تومان
1,600,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
3,960,000 تومان
5,130,000 تومان
2,780,000 تومان
1,600,000 تومان
Alkoclar Adakule

ALL
5,130,000 تومان
7,950,000 تومان
3,370,000 تومان
1,600,000 تومان
Labranda Ephesus Princess

ALL
5,380,000 تومان
7,270,000 تومان
3,490,000 تومان
1,600,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
5,550,000 تومان
7,150,000 تومان
3,490,000 تومان
1,600,000 تومان
Le Bleu Hotel

UALL
5,550,000 تومان
7,530,000 تومان
3,580,000 تومان
1,600,000 تومان
FANTASIA

ALL
5,640,000 تومان
7,650,000 تومان
3,620,000 تومان
1,600,000 تومان
Ramada Resort Hotel

ALL
5,720,000 تومان
7,780,000 تومان
3,660,000 تومان
1,600,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
5,720,000 تومان
7,780,000 تومان
0 تومان
1,600,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
6,140,000 تومان
8,860,000 تومان
3,870,000 تومان
1,600,000 تومان
Palm Wings Resort

UALL
6,480,000 تومان
8,410,000 تومان
4,040,000 تومان
1,600,000 تومان
Aqua Fantasy

ALL
8,070,000 تومان
11,300,000 تومان
4,040,000 تومان
1,600,000 تومان
نام هتل Santur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flora Suites

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayma Beach Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل LA SANTA MARIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alkoclar Adakule

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل FANTASIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arora Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Panorama Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
شهری تفریحی و توریستی در ساحل شرقی دریای اژه و مرکز ساحلی منطقه ای به همین نام در استان آیدین (Aydin) است. کوش آداسی در ۹۵ کیلومتری جنوب ازمیر و ۷۱ کیلومتری شهر آیدین، مرکز استان آیدین، قرار دارد. کوشاداسی از اصلیترین مراکز گردشگری ترکیه میباشد. کل مساحت شهر ۲۶۴ کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا حدود ۱۱ متر است. این شهر و شبه جزیره گورسین آدا (Guvercin Ada) بر روی خلیجی در دریای اژه قرار گرفته اند که یک سمت آن دریا و سمت دیگر آن کوهستان کاز داگی…
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 شهریور , 22:00 جمعه 6 مهر , 01:00 پرواز رفت و برگشت از ازمیر می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه اول اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
9 شب

تور سوئیس و ایتالیا و اسپانیا ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/08
قیمت از : 3,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی ویژه اردیبهشت 98 پرواز ماهان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 3,116,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور آنکارا 8 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/25
قیمت از : 2,213,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/23
قیمت از : 3,960,000 تومان
ثبت پرسش