• تور پاتایا و ساموئی ویژه بهار 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ساموئی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/05
بانکوک
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/01
ساموئی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 4 شب
2 ساموئی 3 شب ترانسفر بین سامویی و پاتایا بصورت هوایی انجام میشود
ردیف 3
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به ساموئی
مدت اقامت 3
توضیحات ترانسفر بین سامویی و پاتایا بصورت هوایی انجام میشود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Marina Paradis

ASPIRA SAMUI

BB
BB
8,360,000 تومان
9,350,000 تومان
7,920,000 تومان
7,660,000 تومان
PIYADA RESIDENCE

Ibis Samui

BB
BB
8,620,000 تومان
9,800,000 تومان
7,630,000 تومان
7,730,000 تومان
Floral Chaweng Koh Samui

PIYADA RESIDENCE

BB
BB
9,070,000 تومان
10,710,000 تومان
8,930,000 تومان
8,090,000 تومان
Manathai Koh Samui

P Plus

BB
BB
9,550,000 تومان
11,660,000 تومان
8,790,000 تومان
8,300,000 تومان
Beston

Ozo chaweng

BB
BB
9,900,000 تومان
12,370,000 تومان
9,300,000 تومان
8,110,000 تومان
Impiana

zing

BB
BB
9,980,000 تومان
12,520,000 تومان
9,740,000 تومان
8,460,000 تومان
Samui Palm Beach

Selection

BB
BB
10,280,000 تومان
13,130,000 تومان
10,040,000 تومان
8,580,000 تومان
Nora Beach Hotel

Boutique City

BB
BB
10,330,000 تومان
13,230,000 تومان
9,450,000 تومان
8,640,000 تومان
KC RESORT

Nova Platinum

BB
BB
10,900,000 تومان
14,360,000 تومان
10,660,000 تومان
8,870,000 تومان
Amari Koh Samui

Garden Sea View

BB
BB
10,930,000 تومان
14,470,000 تومان
9,850,000 تومان
8,880,000 تومان
Nora Buri

Dusit Thani Pattaya

BB
BB
11,610,000 تومان
15,800,000 تومان
11,370,000 تومان
9,130,000 تومان
Nikki Beach

Welcome World

BB
BB
12,810,000 تومان
18,190,000 تومان
12,420,000 تومان
9,610,000 تومان
Sheraton

Citrus Grande Pattaya

BB
BB
12,810,000 تومان
18,190,000 تومان
11,310,000 تومان
9,600,000 تومان
Centara Grand Beach Resort

AVANI RESORT

BB
BB
13,080,000 تومان
18,720,000 تومان
10,610,000 تومان
9,710,000 تومان
Celes Beachfront Resort

Amari Orchid Tower

BB
BB
13,090,000 تومان
18,740,000 تومان
12,750,000 تومان
9,720,000 تومان
LE MERIDIEN KOH SAMUI

Royal Cliff Beach

BB
BB
13,870,000 تومان
20,310,000 تومان
13,430,000 تومان
10,040,000 تومان
The Tongsai Bay

Centara Grand phratamnak Hotels Resorts Pattaya

BB
BB
14,840,000 تومان
22,250,000 تومان
12,870,000 تومان
10,420,000 تومان
نام هتل Marina Paradis

ASPIRA SAMUI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

Ibis Samui

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana

zing

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Floral Chaweng Koh Samui

PIYADA RESIDENCE

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beston

Ozo chaweng

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Beach Hotel

Boutique City

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Koh Samui

Garden Sea View

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikki Beach

Welcome World

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manathai Koh Samui

P Plus

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samui Palm Beach

Selection

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل KC RESORT

Nova Platinum

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Buri

Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Celes Beachfront Resort

Amari Orchid Tower

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort

AVANI RESORT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN KOH SAMUI

Royal Cliff Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Tongsai Bay

Centara Grand phratamnak Hotels Resorts Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 گشت شهری
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 بیمه مسافرتی
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

هزینه تور برای نوزاد 650 هزار تومان است

پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد در صورت کنسلی هزینه تور به طور کامل سوخت میشود

زمان لازم برای اخد ویزای تایلند 4 روز کاری ست 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 6 تیر , 22:20 جمعه 14 تیر , 22:35 نرخ های فوق پایه پروازی ماهان می باشد جهت اطلاع از قیمت ها با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
2 جمعه 7 تیر , 22:20 شنبه 15 تیر , 22:35
3 پنج شنبه 20 تیر , 22:20 جمعه 28 تیر , 22:35
4 جمعه 21 تیر , 22:20 چهارشنبه 29 خرداد , 22:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور 3شب و 4 روز صربستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 8,915,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 27 و28 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/27
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/07
قیمت از : 9,405,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 20و21 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/20
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/07
قیمت از : 9,160,000 تومان
ثبت پرسش