• تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1401/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/10/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
v curio collection by hilton

BB
30,580,000 تومان
42,856,000 تومان
28,996,000 تومان
21,076,000 تومان
Movenpick Hotel jomeira

BB
31,966,000 تومان
44,836,000 تومان
30,976,000 تومان
20,284,000 تومان
Conrad Dubai

BB
33,946,000 تومان
46,816,000 تومان
28,996,000 تومان
21,670,000 تومان
kampineski

BB
36,916,000 تومان
50,776,000 تومان
34,936,000 تومان
21,076,000 تومان
Sofitel JBR

BB
37,312,000 تومان
47,608,000 تومان
34,540,000 تومان
23,056,000 تومان
Kempinski Hotel & Residence

BB
38,104,000 تومان
57,112,000 تومان
34,936,000 تومان
21,868,000 تومان
Sheraton Jumeirah Beach Resort

BB
38,104,000 تومان
46,816,000 تومان
35,332,000 تومان
23,056,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
38,896,000 تومان
50,776,000 تومان
35,332,000 تومان
23,056,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
47,212,000 تومان
76,516,000 تومان
42,856,000 تومان
23,056,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
47,212,000 تومان
76,516,000 تومان
42,856,000 تومان
23,056,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
48,796,000 تومان
78,496,000 تومان
44,836,000 تومان
25,036,000 تومان
Address Beach Resort

BB
52,756,000 تومان
86,416,000 تومان
44,836,000 تومان
25,036,000 تومان
Atlantis

BB
57,904,000 تومان
96,712,000 تومان
54,736,000 تومان
25,036,000 تومان
jumeirah mina a salam

BB
58,696,000 تومان
98,296,000 تومان
50,776,000 تومان
25,036,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
61,666,000 تومان
104,236,000 تومان
25,036,000 تومان
23,056,000 تومان
Rixos Bab Albahr

ALL
71,843,000 تومان
75,446,000 تومان
31,411,000 تومان
19,096,000 تومان
Rixos D Palm

ALL
76,516,000 تومان
133,936,000 تومان
62,656,000 تومان
27,016,000 تومان
jumeirah al nassem

BB
106,216,000 تومان
193,336,000 تومان
98,296,000 تومان
30,976,000 تومان
Burj Al Arab

BB
137,896,000 تومان
256,696,000 تومان
118,096,000 تومان
46,816,000 تومان
نام هتل v curio collection by hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,996,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,076,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,836,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,976,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,284,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,816,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,996,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,916,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,776,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,936,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,076,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,312,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,608,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kempinski Hotel & Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,104,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,112,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,936,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,868,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,104,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,816,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,332,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,776,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,332,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,516,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,856,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,516,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,856,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,796,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,496,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,036,000 تومان
توضیحات
نام هتل Address Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,756,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,416,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,036,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,904,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 96,712,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,736,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,036,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah mina a salam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,696,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,296,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,776,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,036,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,666,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 104,236,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,036,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,096,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 133,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,016,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah al nassem

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 106,216,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 193,336,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 98,296,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,976,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burj Al Arab

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 137,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 256,696,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 118,096,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,816,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 عکس 4*3
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی
واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7روز آنتالیا ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/12/10
قیمت از : 29,390,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
کاظم

سلام تورها برگزار میشن الان

ادمین

با سلام واحترام بله تمام تورها به مقصد امارات درحال اجرا میباشد لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید

ثبت پرسش