• تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه پاییز 1401 ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1401/07/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/12/29
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان+ بلیط رایگان expo2021
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان+ بلیط رایگان expo2021
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
v curio collection by hilton

BB
28,050,000 تومان
38,280,000 تومان
26,730,000 تومان
20,130,000 تومان
Movenpick Hotel jomeira

BB
29,205,000 تومان
39,930,000 تومان
28,380,000 تومان
19,470,000 تومان
Conrad Dubai

BB
30,855,000 تومان
41,580,000 تومان
26,730,000 تومان
20,625,000 تومان
kampineski

BB
33,330,000 تومان
44,880,000 تومان
31,680,000 تومان
20,130,000 تومان
Sofitel JBR

BB
33,660,000 تومان
42,240,000 تومان
31,350,000 تومان
21,780,000 تومان
Kempinski Hotel & Residence

BB
34,320,000 تومان
50,160,000 تومان
31,680,000 تومان
20,790,000 تومان
Sheraton Jumeirah Beach Resort

BB
34,320,000 تومان
41,580,000 تومان
32,010,000 تومان
21,780,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
34,980,000 تومان
44,880,000 تومان
32,010,000 تومان
21,780,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
41,910,000 تومان
66,330,000 تومان
38,280,000 تومان
21,780,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
41,910,000 تومان
66,330,000 تومان
38,280,000 تومان
21,780,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
43,230,000 تومان
67,980,000 تومان
39,930,000 تومان
23,430,000 تومان
Address Beach Resort

BB
46,530,000 تومان
74,580,000 تومان
39,930,000 تومان
23,430,000 تومان
Atlantis

BB
50,820,000 تومان
83,160,000 تومان
48,180,000 تومان
23,430,000 تومان
jumeirah mina a salam

BB
51,480,000 تومان
84,480,000 تومان
44,880,000 تومان
23,430,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
53,955,000 تومان
89,430,000 تومان
23,430,000 تومان
21,780,000 تومان
Rixos Bab Albahr

ALL
62,436,000 تومان
65,439,000 تومان
28,743,000 تومان
18,480,000 تومان
Rixos D Palm

ALL
66,330,000 تومان
114,180,000 تومان
54,780,000 تومان
25,080,000 تومان
jumeirah al nassem

BB
91,080,000 تومان
163,680,000 تومان
84,480,000 تومان
28,380,000 تومان
Burj Al Arab

BB
117,480,000 تومان
216,480,000 تومان
100,980,000 تومان
41,580,000 تومان
نام هتل v curio collection by hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,625,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kempinski Hotel & Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Address Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 83,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah mina a salam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,436,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,743,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 114,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah al nassem

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 163,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burj Al Arab

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 117,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 216,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 100,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,580,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 عکس 4*3
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی
واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : 28,050,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه پاییز 1401 ( ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 8,058,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 10,935,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 19,803,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم زمستان 1401 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 13,629,000 تومان
ایرلاین : ماهان
0 شب

خدمات ویزا شینگن فرانسه

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/12
قیمت از : تومان
ثبت پرسش