• تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان+ بلیط رایگان expo2021
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان+ بلیط رایگان expo2021
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
v curio collection by hilton

BB
21,758,000 تومان
30,965,000 تومان
20,570,000 تومان
14,630,000 تومان
Movenpick Hotel jomeira

BB
22,797,000 تومان
32,450,000 تومان
22,055,000 تومان
14,036,000 تومان
Conrad Dubai

BB
24,282,000 تومان
33,935,000 تومان
20,570,000 تومان
15,075,000 تومان
kampineski

BB
26,510,000 تومان
36,905,000 تومان
25,025,000 تومان
14,630,000 تومان
Sofitel JBR

BB
26,807,000 تومان
34,529,000 تومان
24,728,000 تومان
16,115,000 تومان
Kempinski Hotel & Residence

BB
27,401,000 تومان
41,657,000 تومان
25,025,000 تومان
15,224,000 تومان
Sheraton Jumeirah Beach Resort

BB
27,401,000 تومان
33,935,000 تومان
25,322,000 تومان
16,115,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
27,995,000 تومان
36,905,000 تومان
25,322,000 تومان
16,115,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
34,232,000 تومان
56,210,000 تومان
30,965,000 تومان
16,115,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
34,232,000 تومان
56,210,000 تومان
30,965,000 تومان
16,115,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
35,420,000 تومان
57,695,000 تومان
32,450,000 تومان
17,600,000 تومان
Address Beach Resort

BB
38,390,000 تومان
63,635,000 تومان
32,450,000 تومان
17,600,000 تومان
Atlantis

BB
42,251,000 تومان
71,357,000 تومان
39,875,000 تومان
17,600,000 تومان
jumeirah mina a salam

BB
42,845,000 تومان
72,545,000 تومان
36,905,000 تومان
17,600,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
45,072,000 تومان
77,000,000 تومان
17,600,000 تومان
16,115,000 تومان
Rixos Bab Albahr

ALL
52,705,000 تومان
55,408,000 تومان
22,381,000 تومان
13,145,000 تومان
Rixos D Palm

ALL
56,210,000 تومان
99,275,000 تومان
45,815,000 تومان
19,085,000 تومان
jumeirah al nassem

BB
78,485,000 تومان
143,825,000 تومان
72,545,000 تومان
22,055,000 تومان
Burj Al Arab

BB
102,245,000 تومان
191,345,000 تومان
87,395,000 تومان
33,935,000 تومان
نام هتل v curio collection by hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,036,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,807,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,529,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kempinski Hotel & Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,401,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,657,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,224,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,401,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,322,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,322,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Address Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,251,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah mina a salam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,072,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,408,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,381,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah al nassem

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 143,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 72,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burj Al Arab

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 102,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 191,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,935,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 عکس 4*3
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی

دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 3.400.000 تومان می باشد

شماره واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/01
قیمت از : 20,966,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش