• تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400


تاریخ شروع 1400/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت با هواپیمایی امارات 05:30 برگشت 15- خدمات مرحبا سرویس رایگان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
v curio collection by hilton

BB
22,946,000 تومان
31,130,000 تومان
21,890,000 تومان
16,610,000 تومان
Movenpick Hotel jomeira

BB
23,870,000 تومان
32,450,000 تومان
23,210,000 تومان
16,082,000 تومان
Conrad Dubai

BB
25,190,000 تومان
33,770,000 تومان
21,890,000 تومان
17,006,000 تومان
kampineski

BB
27,170,000 تومان
36,410,000 تومان
25,850,000 تومان
16,610,000 تومان
Sofitel JBR

BB
27,434,000 تومان
34,298,000 تومان
25,586,000 تومان
17,930,000 تومان
Kempinski Hotel & Residence

BB
27,962,000 تومان
40,634,000 تومان
25,850,000 تومان
17,138,000 تومان
Sheraton Jumeirah Beach Resort

BB
27,962,000 تومان
33,770,000 تومان
26,114,000 تومان
17,930,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
28,490,000 تومان
36,410,000 تومان
26,114,000 تومان
17,930,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
34,034,000 تومان
53,570,000 تومان
31,130,000 تومان
17,930,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
34,034,000 تومان
53,570,000 تومان
31,130,000 تومان
17,930,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
35,090,000 تومان
54,890,000 تومان
32,450,000 تومان
19,250,000 تومان
Address Beach Resort

BB
37,730,000 تومان
60,170,000 تومان
32,450,000 تومان
19,250,000 تومان
Atlantis

BB
41,162,000 تومان
67,034,000 تومان
39,050,000 تومان
19,250,000 تومان
jumeirah mina a salam

BB
41,690,000 تومان
68,090,000 تومان
36,410,000 تومان
19,250,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
43,670,000 تومان
72,050,000 تومان
19,250,000 تومان
17,930,000 تومان
Rixos Bab Albahr

ALL
50,454,000 تومان
52,857,000 تومان
23,500,000 تومان
15,290,000 تومان
Rixos D Palm

ALL
53,570,000 تومان
91,850,000 تومان
44,330,000 تومان
20,570,000 تومان
jumeirah al nassem

BB
73,370,000 تومان
131,450,000 تومان
68,090,000 تومان
23,210,000 تومان
Burj Al Arab

BB
94,490,000 تومان
173,690,000 تومان
81,290,000 تومان
33,770,000 تومان
نام هتل v curio collection by hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,082,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,006,000 تومان
توضیحات
نام هتل kampineski

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel JBR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,434,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,586,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kempinski Hotel & Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,114,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,114,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Address Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah mina a salam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,454,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,857,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos D Palm

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah al nassem

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 73,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 131,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burj Al Arab

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 94,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 173,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,770,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 عکس 4*3
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی

دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 3.400.000 تومان می باشد

شماره واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ایرلاین : امارات
9 شب

تور ترکیبی کره جنوبی و ژاپن ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/28
قیمت از : 75,350,000 تومان
ایرلاین : ایر آسیا
7 شب

تور 7شب و 8روز کوالالامپور

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 27,145,000 تومان
ثبت پرسش