دنیای سلفی

امروزه بیشتر عکسهای فضای مجازی عکس عای سلفی است. یکی از این موقعیت ها ، هنگام سفر و حضور در مکان های دیدنی ، آثار تاریخی و باستانی است .  داستان عکس های سلفی از جایی شروع شد که در یک برنامه پر بیننده ی تلویزیونی در آمریکا با گرفتن یک سلفی دست جمعی ، سلفی گرفتن را رواج داد . شاید خود ما هم در موقعیت های خاص ، از سلفی گرفتن استقبال کنیم . در واقع این نمونه ای از نمایش حس افراد در موقعیت های مختلف است  و دیگر نمیتوان  به سادگی گذشته از این پدیده فرار کرد . در واقع به نظر می رسد ، سلفی گرفتن قسمتی از زندگی مدرن امروزی را به خود اختصاص داده است . فعالیتی که همه ی رده های سنی ، شغلی و اجتماعی را در برگرفته و هیچ محدودیتی نمیشناسد . یک سلفی خوب انداختن کار خیلی سختی است  به این دلیل که کنترل  همزمان دوربین و ظاهر خود کار بسیار سختی است.

نکات مهم :

از زوایای مختلف سلفی بگیرید  : سرتان را به سمت چپ و یا راست بچرخانید و در نماشگر گوشی بینید در کدام حالت جذاب ترید . معمولا هر کدام از ما از یک سمت چهره جذاب تر به نظر میرسیم.بهتر است همیشه سمت جذاب چهره خود را به سمت لنز متمایل کنیم . 

زیر نور بایستید :

در جایی قرار بگیرید که نور زیباتر و مناسب تری داشته باشد . اگر در داخل هستید نزدیک پنجره بایستید . نور زیبا مساوی است با سلفی زیبا.

با چیزهای جدید ژست بگیرید :
اگر عینک جدید گفته اید گزینه مناسبی برای سلفی است . رنگ مو یا مدل موی جدید بهترین زمان برای گرفتن سلفی است .

کارجذابی انجام دهید :
هنگامی که در حال انجام فعالیت خاصی هستید اقدام به گرفتن سلفی کنید . هنگام غواصی در ایانوس ، سوار بر جت اسکی یا هر کاری که جذابیت عکس را بیشتر کند . 

تکراری نباشید :

لبخند ، اخم و ... کاری کنید که از یکنواختی خارج شوید .

سریع ترین و ساده ترین را برای فشردن دکمه شاتر را انتخاب کنید :

در آیفون این دکمه هم بر روی صفحه نمایش در دسترس است و هم کنار بدنه گوشی و با دکمه صدا می توانید عکس بگیرید . بهتر است در گوشی خود راحت ترین راه را انتخاب کنید .

نمای تمام بدن بگیرید


سلفی

عکس سلفی

سلفی در هواپیما