جایگزین سفرهای ترکیه

نظرسنجی : بهترین جایگزین تورهای تابستان ترکیه کدام کشور است؟

با توجه به شرایطی که در ترکیه پیش آمده بسیاری از مسافران برای انتخاب مقاصد جایگزین دچار تردید شده اند . از یک طرف این مسئله که دقیقا چه زمانی تورهای به مقصد ترکیه مجددا راه اندازی خواهند شد و از طرف دیگر اینکه به جای سفر به ترکیه چه گزینه های دیگری پیش روی است ذهن مسافران تابستاتی را درگیر خود کرده است. زمان برقراری مجدد تورها به ترکیه هنوز دقیقا مشخص نیست و گمانه زنی های مختلفی در این باره وجود دارد و هم دست اندرکاران سفر و هم مسافران سردرگم به نظر میرسند .

با این حال درصد قابل توجهی از مسافران که قصد سفر کرده اند یکی از گزینه های موجود در بازار را انتخاب خواهند کرد . به نظر میرسد لیست زیر گزینه های اصلی جایگزین های موجود برای کشور ترکیه باشند. 

تورهای خارجی