شروع پروازهای ترکیه

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد : پرواز های برنامه ای ایران و ترکیه از سر گرفته خواهد شد.

رضا جعفر زاده با اعلام این خبر گفت : پرواز های برنامه ای شرکت های هواپیمایی داخلی و شرکت های هواپیمایی ترکیه ای از امروز از سر گرفته شد.

وی گفت : از آنجایی که به علت وقوع کودتای نافرجام در ترکیه از ساعت 23:30 مورخ روز جمعه 25 تیر 95 با بسته شدن فرودگاههای این کشور متوقف شده بود.از امروز با توجه به فراهم شدن انجام پرواز ها ، شرکت های هواپیمایی داخلی و ترکیه ای می توانند نسبت به انجام پرواز های برنامه ای خود به این کشور اقدام کنند.

جعفر زاده ضمن توصیه به روابط عمومی های شرکت های هواپیمایی نسبت به اطلاع رسانی به مسافران خود از مسافران پرواز ها نیز خواست اطلاعات بیشتر در مورد زمان پرواز ها و زمان مراجعه به فرودگاهها را از ایر لاین های مربوطه پیگیری کنند.