دریاچه میشیگان غرق در توپ های یخی

دریاچه میشیگان از دریاچه های بزرگی است که در آمریکای شمالی وجود دارد و از لحاظ موقعیت مکانی در مرز ایالات متحده آمریکا  با کانادا قرار گرفته است.
سواحل این دریاچه در فصل زمستان از توپ های یخی به طور طبیعی  پوشیده  می شود،که شامل صدها توپ یخی به صورت کروی است. به طوریکه قطر این توپ ها بین 2 تا 30 سانتی متر است.زمانی که قطعات یخ موجب شکسته شدن صفحات یخی شده و  با حرکت صفحات یخ ، یخ های بیشتری حول آن ها ایجاد شده و با بزرگ شدن این یخ ها به شکل گلوله یا همان توپ یخی درمی آیند که در اثر امواج به سمت ساحل جابه جا می شوند. این گلوله ها در صورت هموار بودن سطح دریا، دمای پایین و نبود فرورفتگی ایجاد می شوند.
یکی از مواردی که باعث محبوبیت دریاچه میشیگان می شود، فانوس یخ زده می باشد.این فانوس یخی همانند توپ های یخی در فصل زمستان ایجاد شده و در اثر باد و باران شدید به شکل خارق العاده و زیبا درآمده است.