لیست هتل های اروپا

4شب بارسلون+3شب لیسبون
فرانسه+سوئیس (7 روز)
4شب پاریس +3شب بارسلون(8 روز)
2شب لوگانولوسرن 3شب زوریخ 2شب میلان ونیز
4شب پاریس 2شب ونیز 2شب میلان
تور دور اروپا(24 روزه)
11 روزه فرانسه،بلژیک ،هلند
8روزه فرانسه
فرانسه نوروز 7 شب
12 روزه مجارستان - اتریش - چک آلمان
8 روز مجارستان اتریش
11 روز فرانسه اسپانیا ایتالیا
11 روزه فرانسه ایتالیا سوئیس
8 روزه اسپانیا
11 روزه دوره اسپانیا
8 روز سوئیس ایتالیا
9 روزه فرانسه هلند آلمان
7شب پاریس ویژه نوروز99
4شب پاریس 2شب ونیز 2شب رم
3شب مادرید 4شب بارسلون 4شب لیسبون
5/5 شب سیدنی 4شب گلدکست-بریزبین 2شب ملبورن
4شب آتن 2شب رم 2شب ونیز
فرانسه ایتالیا اسپانیا 14 روز