لیست هتل های بمبئی

The Lalit Mumbai
Hayat regency
The Leela Mumbai