موزه سرمایه پکن

برای گردشگرانی که به آثار تاریخی چین علاقه دارند، پکن شهری تاریخی در چین است که می توانند از اشیا تاریخی که با هنر ادغام شده است دیدن کنند و موزه های بسیاری در این شهر وجود دارد که موزه سرمایه نیز یکی از موزه های معروف در پکن است که در اینجا مجموعه ای بزرگ از آثار چین باستان را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته اند که در این مجموعه اثرهایی مانند خوشنویسی، نقاشی، یشم، برنز، مجسمه می باشد که در این میان مجسمه بودای پادشاهان چینی نیز به چشم می خورد.

در این موزه به تعداد 200000 اثر تاریخی هنری و فرهنگی وجود دارد که بیشتر فرهنگ آسیایی را نشان می دهد. در بیشتر تورها، مسافران به بازدید از این موزه سرمایه پکن علاقه نشان می دهند. بیشتر اشیایی که در اینجا خواهید دید آثار کشف شده در همین شهر می باشد.

گردشگران و مسافران می توانند آثار تاریخی چین را در جاذبه های گردشگری پکن همراه با تور چین مشاهده کنند.