باغات بهشتی ساموئی

این باغات بر روی ارتفاعات سامویی در کنار یک آبشار کوچک و پیکره های تراشیده شده از سنگ توسط هنرمندی به نام Nim Thongsuk واقع شده اند. این فرد در سن 77 سالگی در سال 1976 این باغ را بنا نهاد. بهتر است هنگام آمدن به اینجا نقشه همراه داشته باشید. 

تنها مسیر مناسب برای رسیده به این باغ استفاده از جاده ای نظامی است که در آن باید به مامورین بگویید که مقصد شما باغ جادویی است. این مسیر آسفالت شده و بهتر است با ماشین به اینجا بیایید. تعدادی آژانس مسافرتی و هتل های لوکس هم هستند که تورهایی به این باغ می برند و این راحت ترین راه رسیدن به اینجاست. هزینه ی هر نفر 40 باهات می باشد.