مزرعه تمساح ها ساموئی

در این جزیره 2 مکان برای نگهداری تمساح وجود دارد. یکی از آنها در پشت فرودگاه واقع شده که حدود 7 هزار مترمربع وسعت دارد و 100 جاندار مانند Siam، تمساح های آبی، سوسمار آمریکایی، مار، بزمجه و میمون در آن زندگی می کنند . 

هر روز 2 نمایش در ساعات 2 و 4:30 بعدازظهر در اینجا اجرا می شوند. دومین مکان در جنوب جزیره در آبشار Namuang واقع شده و نمایش های جالبی دارد مانند نمایشی از یک خانم که سر خود را در دهان یک تمساح قرار می دهد. در این مکان می توانید از حیات وحش نهفته در اعماق جنگل ها دیدن کنید.