میدان مانژ مسکو

بخش اساسی از پایین شهر مسکو ، میدان مانژ مسکو است که از طریق خیابان تی ورس کایا به میدان سرخ متصل می شود .

عکس میدان مانژ

بسیاری از جاذبه های گردشگری مسکو در نزدیکی این میدان قرار گرفته است. 3 ایستگاه مترو در اطراف این میدان قرار دارد . 

در جنوب، موزه تاریخی و باغ اسکندر (الکساندر گاردن) و در شمال، دانشگاه مسکو و در غرب، مسکو مانژ و در شرق، هتل مسکو قرار دارند . 

میدان مانژ

مسافران و گردشگران تور روسیه می توانند از جاذبه های توریستی مسکو دیدن نمایند.