گالری ترتیاکوف مسکو

موزه تاریخ و هنر روسیه ، گالری و موزه ترتیاکوف می باشد. این گالری و موزه به دست یک بازرگان روسی به نام پاول میخایلوویچ ترتیاکوف ایجاد شده است .

موزه ترتیاکوف مسکو

وی در خانه ای که خود و خانواده اش خریداری کرده بودند و در آنجا سکونت داشتند، کلکسونی جمع آوری کرده بود در طی سالیان متوالی که بعده ها تبدیل به گالری و موزه شد . 

گالری ترتیاکوف

مسافران و گردشگران تور روسیه می توانند از جاذبه های توریستی مسکو دیدن نمایند.