میدان سرخ مسکو

میدان سرخ مسکو به عنوان میدان اصلی و مرکزی مسکو نام برده می شود . دلیل این امر این است که تمام خیابان های اصلی این شهر که به بزرگراه های اصلی روسیه می رسند به طریقی به این میدان متصل هستند .

کلیسای سنت باسیل مسکو

میدان سرخ مسکو وقایع مهمی را در تاریخ روسیه در خود جای داده است و علاوه بر این که در مرکز شهر مسکو قرار دارد، در قلب کشور روسیه نیز واقع شده است . 

کاخ کرملین مسکو

مسافران و گردشگران تورهای روسیه می توانند از جاذبه های گردشگری مسکو دیدن نمایند.