عمارت کلاه فرنگی شیراز

باغ نظر ، باغ موزه ، باغ شاه زاده ، عمارت کلاه فرنگی ، آرامگاه وکیل ، عمارت چهارفصل یا باغ حکومتی نام یکی از ابنیه تاریخی دوره زندیه در شیراز است . این بنا یک عمارت هشت ضلعی است که کریم خان زند در میان باغ نظر شیراز ساخت که در آن روزگار این عمارت باشکوه محل پذیرایی از مهمانان، سفیران خارجی و انجام مراسم رسمی و اعیاد گوناگون بوده است . نمای بیرونی عمارت کلاه فرنگی بصورت هشت ضلعی است با تزیینات کاشی نگاره های گل و مرغ و در بالای عمارت با اسپرها و لچکی های کاشیکاری شده بنا را مزین کرده اند . این نگاره ها بصورت قرینه در چهار ضلع منظره شکارگاه و روایت به تخت نشستن سلیمان را نشان میدهند.

چهار آب نما در چهار سوی ساختمان قرار داشته که آب نمای شمالی در مسیر خیابان زند قرار داشته و تخریب شده است . فضاهای درونی شامل یک بخش مرکزی و چهار شاه نشین جانبی است . یک آب نمای یک پارچه از سنگ مرمر در کف بخش مرکزی طراوت فضای داخل را موجب گردیده است. پس از مرگ کریم خان وی را در این مکان به خاک سپردند و آقا محمد خان قاجار در سال ۱۲۰۶ خورشیدی به دلیل کینه توزی دستور نبش قبر وی را صادر کرد و استخوان های وی را به کاخ گلستان منتقل کردند و در زمان پهلوی اول استخوان ها نبش قبر گردید و به این مکان عودت شد . نقش برجسته هایی از پهلوانان گرزدین وند دوره زندیه و قاجاریه در این محل دیده می شود. همچنین عمارت خورشید در دوره  قاجاریه  به دستور  حسین علی  میرزای فرمان فرما در این باغ احداث گردید.