صیدا لبنان

خیابان باستانی فنیقی ها در جنوب شهر صیدا پر از جاذبه های تاریخی است . در خیابان های این شهر راه بروید و نگاهی به قلعه های زیبای دریا و خان الفرنج بیاندازید .

موزه صابون در این شهر بسیار سرگرم کننده است . مسجد بزرگ و مناطق باستان شناسی ارزشمند این شهر بسیار دیدنی است . زبان رسمی لبنان عربی است اما مردم این کشور معمولا به سه زبان عربی ، فرانسوی و انگلیسی مسلط هستند .