فارایا لبنان

تفریح گاه مزار دقیقا در بالای روستای فارایا قرار گرفته است . پیست اسکی این تفریح گاه در ارتفاع 2465 متری از سطح دریا قرار گرفته است . در کنار آن امکاناتی به روز و هتلی بین المللی واقع شده است . این پیست دارای شیب قابل توجه 42 درجه می باشد .

فاصله این پیست تا بیروت یک رانندگی 40 دقیقه ای است . در نزدیکی روستای فارایا ، روستای فقرا قرار گرفته است که ویرانه های باستانی از یک معبد فنیقی و یک برج رومی در آن واقع شده و به جای مانده است . بعد از این روستا یک پل طبیعی واقع شده است که از فرسایش خاک توسط باد پدید آمده به طول 38 متر . با دیدن این پل باور اینکه به صورت طبیعی به وجود آمده بسیار سخت است .