بعلبک لبنان

در دره بقاع گنجینه های فوق العاده زیبا و متحیر کننده باستان شناسی واقع شده است . معبد باستانی باکوس در این دره خیلی خوب از گزند زمان در امان مانده است . در دره بقاع معبد بسیار زیبای ژوپیتر با 6 ستون خود نمایی می کند .

هر ساله در فصل تابستان و بر بقایای تاریخی بعلبک با حضور هنرمندان مشهور بین المللی برگزار می شود . این ناحیه یکی از مناطق ثبت شده در فهرست آثار باستانی یونسکو می باشد . اگر به دره بقاع سفر کردید ، گذراندن 1 روز در طبیعت دست نخورده و بکر مزارع تانایل را از دست ندهید .