بیروت لبنان

عروس خاورمیانه لغب بیروت ، پایتخت پرهیاهو لبنان است. در بیروت دیدنی های بسیار زیادی از قبیل امکانات فرهنگی و سنگ فرش های زیبا و جاذبه های طبیعی و مناطق سرسبز زیبا و دیدنی وجود دارد.

بنا های بتنی و ساختمان های بلند و سر به فلک کشیده و رستوران های زیبا و بزرگ با غذاهای لذیذ  ، مردم خون گرم و مهربان و موزه های تاریخی و فرهنگی فقط قسمتی از زیبایی ها و جاذبه های گردشگری بیروت را تشکیل می دهند .