موزه استالین باتومی

استالین یکی از رهبران شوروی سابق ، اهل گرجستان بود. استالین اهل باتومی نبود، 

بلکه او در گوری، یک شهر کوچک در گرجستان، به دنیا آمد ، اما یک موزه در باتومی به نام 

او (موزه‌ی استالین) یک بنای سرگرم‌کننده است که توریست ها را با زندگی  او آشناتر می‌کند.

استالین بین سال‌های ١٩٠١ و ١٩٠٢ تنها چند ماه در این ساختمان ساکن بود. او در طی 

مدت اقامتش در باتومی، به سازماندهی کارگران قیرکار کمک کرد و یک مرکز چاپ غیر قانونی 

هم راه انداخت.

هرچند که او دو دهه بعد مشهور شد و هنگام اقامتش در باتومی، شاید فقط این کارگران قیرکار و کارمندان 

مرکز چاپ و پدر و مادر و اقوامش او را می‌شناختند. وسایلی از او به جا مانده که در این موزه به

نمایش گذاشته شده‌اند و از میان آن‌ها می‌توان به تختی که او در آن می‌خوابید 

و همچنین یک حوله‌ی بیدخورده اشاره کرد!

مسافران و گردشگران تور گرجستان می توانند از جاذبه های توریستی باتومی دیدن نمایند.