باغ وحش سنگاپور

این باغ وحش بزرگ به مساحت 90 هکتار و دربرگیرنده 2000 حیوان از سرتاسر جهان می باشد که تعداد زیادی از این حیوانات آزاد می باشند که فقط با حفاظ طبیعی مثل آب یا بوته ها درختان نگهداری می شوند. در این مکان میتوانید صبحانه ای دلپذیر میل کنید که مکن است هنگام صرف صبحانه حیوانات به شما بپیوندند .