خیابان ارچاد ارکید سنگاپور

این جاده 5.2 کیلومتری بیشترین تعداد فروشگاه ها و مراکز خرید را درخود جای داده است. این جاده به طور طبیعی درختچه های جوز و فلفل دارد و دربرگیرنده یک ترین فروشگاه ها و رستوران ها و هتل های تاپ می باشد. معروف ترین مراکز خرید این شهر در این خیابان وجود دارد. برخی قسمت های این جاده هنوز بکر و دست نخورده از اوایل قرن بیستم مانده است که دارای مغازه های قدیمی و ساختمان هایی است که مربوط به آن زمان می باشد .